• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

Wyniki ankiet

14/06/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" przedstawia wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców: