Aktualności

09.06.2015
Informacja
Zarząd Spółdzielni informuje, że na posiedzeniu w dniu 02.06.2015 r. Rada Nadzorcza SM "Krakus" wybrała spośród 12 członków Rady, przewodniczącego i dwóch zastępców oraz sekretarza. Ponadto Rada Nadzorcza powołała trzy stałe komisje i po ukonstytuowaniu skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
1. Małgorzata Brajczewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Wanda Gustaw-Klimowicz - Z-ca Przew. Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Samorządowej,
3. Piotr Świeży - Z-ca Przew. Przewodniczący Komisji Rewizyjno-Ekonomicznej,
4. Leszek Hojdus - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
5. Barbara Bartczak-Krawczyk - Sekretarz Rady,
6. Danuta Babula-Górnisiewicz - Członek Rady,
7. Stefan Biedroń - Członek Rady,
8. Józef Duda - Członek Rady,
9. Stanisław Pastuła - Członek Rady,
10. Teresa Piórko - Członek Rady,
11. Wojciech Przęczek - Członek Rady,
12. Jan Zych - Członek Rady.
02.06.2015
Informacja
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKUS” informuje, że w dniu 05.06.2015 r. (tj. piątek) biura spółdzielni będą nieczynne.
W przypadku wystąpienia ewentualnych awarii instalacji budynku prosimy o zgłaszanie ich do Firmy „EWBUD” na podane poniżej telefony alarmowe:
512-288-030 lub 509-075-306.
21.05.2015
Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje o możliwości nabycia lokalu mieszkalnego nr 121 przy ul.Różyckiego 4 poprzez zawarcie notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Lokal położony na X piętrze, składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju, przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,0 m2.

czytaj więcej ››
15.05.2015
Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 30.05.2015
Informacja dla Członków SM „KRAKUS” - Zarząd Spółdzielni przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKUS” w dniu 30.05.2015 r.
W uzupełnionym porządku obrad uwzględnione zostały projekty uchwał i żądania zgłoszone przez członków Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., z późniejszymi zmianami.
czytaj więcej ››
15.05.2015
Informacja dla członków SM "Krakus" o Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2015 r.
Zarząd Spółdzielni przypomina, że w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, wyłożone są niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:
a) sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2014 r.,
b) sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
c) sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 31.05.2014 r.,
d) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od 04.06.2014 r. do 13.05.2015 r.,
e) projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
f) protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 31.05.2014 r.
 
Wyżej wymienione dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl po bezpiecznym zalogowaniu - zakładka e-kartoteka.
czytaj więcej ››
Login:
Hasło:
 
 
 

NASZE BUDYNKI

 
 

INWESTYCJE

inwestycje

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" zrealizowała nową inwestycję mieszkaniową przy ul. Kordiana w Krakowie.

więcej ››
 
 
 
 
 
 
 

Nasze serwisy

Zapraszamy do odwiedzenia naszych pozostałych serwisów i skorzystania z ich oferty.

Newsletter

Zapisz się na listę odbiorców a będziesz dobrze poinformowany! Regularnie, z dostawą prosto na Twoją skrzynkę!

Email: