• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

Statut Spółdzielni został zarejestrowany przez Sąd

22/05/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 10.05.2018 r., sygnatura sprawy: KR. XI NS-REJ.KRS/008069/18/128 został zarejestrowany Statut Spółdzielni wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Krakus” w dniu 01.03.2018 r. Jednolity teks Statutu Spółdzielni dostępny jest w zakładce: "Statut i regulaminy"

przetarg - dostawa, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody

30/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza konkurs ofert na dostawę, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) wraz z dostarczeniem materiałów instalacyjnych i wykonaniem instalacji pod wodomierz, oraz wymianę w ramach legalizacji wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach będących w zasobach SM KRAKUS.

02.05.2018 r. biura Spółdzielni będą nieczynne

24/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że w dniu 02.05.2018 r. (środa) biura spółdzielni będą nieczynne. Awarie wod.-kan., elektryczne, c.o. i c.u.w. prosimy zgłaszać bezpośrednio pod dyżurne nr telefonów: 512-288-030; 509-075-306