• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

informacja dla mieszkańców

01/02/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" informuje, że w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. została przeprowadzona weryfikacja deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych. Osoby, które nie złożyły stosownej deklaracji otrzymają naliczenie zgodnie z obowiązującym "Regulaminem rozliczania kosztów zarządzania nieruchomościami i ustalania opłat za użytkowanie lokali".

ankiety Legnicka 24, 24A

25/01/17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że do skrzynek pocztowych wrzucone zostały ankiety w sprawie wyrażenia opinii na temat rozwiązania umowy dzierżawy parkingu oraz przeznaczenia terenu na potrzeby mieszkańców nieruchomości Legnicka 24, 24 A.

zbiorcza instalacja antenowa "AZART"

19/01/17

Zarząd Spółdzielni informuje, iż trwają prace związane z dostosowaniem zbiorczej instalacji antenowej "AZART" w budynkach będących w zarządzie Spółdzielni. Po zakończeniu tych prac będzie możliwość korzystania z odbioru dodatkowych cyfrowych naziemnych programów telewizyjnych, emitowanych w ramach kolejnego multiplexu MUX-8, nadawanego na kanale 7 w paśmie VHF w polaryzacji pionowej.