Aktualności

21.05.2015
Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje o możliwości nabycia lokalu mieszkalnego nr 121 przy ul.Różyckiego 4 poprzez zawarcie notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Lokal położony na X piętrze, składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju, przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,0 m2.

czytaj więcej ››
15.05.2015
Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 30.05.2015
Informacja dla Członków SM „KRAKUS” - Zarząd Spółdzielni przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKUS” w dniu 30.05.2015 r.
W uzupełnionym porządku obrad uwzględnione zostały projekty uchwał i żądania zgłoszone przez członków Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., z późniejszymi zmianami.
czytaj więcej ››
15.05.2015
Informacja dla członków SM "Krakus" o Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2015 r.
Zarząd Spółdzielni przypomina, że w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, wyłożone są niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:
a) sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2014 r.,
b) sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
c) sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 31.05.2014 r.,
d) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od 04.06.2014 r. do 13.05.2015 r.,
e) projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
f) protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 31.05.2014 r.
 
Wyżej wymienione dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl po bezpiecznym zalogowaniu - zakładka e-kartoteka.
czytaj więcej ››
12.05.2015
Informacja o przeprowadzanych ankietach wśród mieszkańców
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że do skrzynek pocztowych zostały wrzucone ankiety:
1. Dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości Palacha 3,5,7,9 - na podstawie złożonego wniosku na zebraniu członków zamieszkałych w w/w nieruchomości. 
Ankiety należy zwrócić do dnia 30.05.2015 r.
 
2. Dotycząca dalszego stosowania do rozliczeń c.o. współczynników redukcyjnych w lokalach mieszkalnych w nieruchomości Mazowiecka 131/Kijowska 48 - na podstawie złożonego wniosku na zebraniu członków zamieszkałych w w/w nieruchomości. 
Ankiety należy zwrócić do dnia 22.05.2015 r.
 
Możliwości zwrotu ankiet: 
- do skrzynki korespondencyjnej SM „KRAKUS”
- do sekretariatu Spółdzielni, pok. 203, ul. Świętokrzyska 12 Kraków lub zwrot przesyłką pocztową.
29.04.2015
Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie 30.05.2015 r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 39 i 40 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30.05.2015 r. /sobota/, godz. 9.00. 
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej, Kraków, ul. Łokietka 60.
 
Porządek obrad:
czytaj więcej ››
Login:
Hasło:
 
 
 

NASZE BUDYNKI

 
 

INWESTYCJE

inwestycje

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" zrealizowała nową inwestycję mieszkaniową przy ul. Kordiana w Krakowie.

więcej ››
 
 
 
 
 
 
 

Nasze serwisy

Zapraszamy do odwiedzenia naszych pozostałych serwisów i skorzystania z ich oferty.

Newsletter

Zapisz się na listę odbiorców a będziesz dobrze poinformowany! Regularnie, z dostawą prosto na Twoją skrzynkę!

Email: