Aktualności

02.03.2015
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Różyckiego 7 i sprzedaży tego lokalu. 
Lokal położony na parterze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, ciemnej kuchni , przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 1,2 m2
czytaj więcej ››
27.02.2015
Informacja dla Członków Spółdzielni o dostępnych materiałach na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14.03.2015 r.
Zarząd Spółdzielni informuje, że wyłożone zostały w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, następujące dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:
• projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
• projekt jednolitego tekstu Statutu,
• projekt Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 
Ponadto informujemy, że w/w dokumenty dostępne są dla członków Spółdzielni po bezpiecznym zalogowaniu się na stronie internetowej Spółdzielni (e-kartoteka, dokumenty mojej Spółdzielni, zakładka Walne Zgromadzenie).
czytaj więcej ››
26.02.2015
Zmiana regulaminu

Zarząd Spółdzielnia informuje, iż Rada Nadzorcza SM "Krakus", uchwałą RN - 032/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. dokonała zmian niektórych zapisów w Regulaminie rozliczania kosztów zarządzania nieruchomościami i ustalania opłat za użytkowanie lokali. Regulamin ten dostępny jest w zakładce: Akty prawne - Statut, regulaminy.

czytaj więcej ››
24.02.2015
Wynik ankiety

Wyniki z przeprowadzonej ankiety w sprawie dzierżawy działek w celu urządzenia dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców budynku przy ul. Różyckiego 6

czytaj więcej ››
19.02.2015
Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. „Wykonanie pomiarów elektrycznych 5-letnich instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych SM” Krakus” w Krakowie ”.
2. „Wykonanie przeglądów 5-letnich stanu technicznego w budynkach stanowiących zasoby SM „ Krakus” w Krakowie zgodnie z art.62.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane”
czytaj więcej ››
Login:
Hasło:
 
 
 

NASZE BUDYNKI

 
 

INWESTYCJE

inwestycje

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" zrealizowała nową inwestycję mieszkaniową przy ul. Kordiana w Krakowie.

więcej ››
 
 
 
 
 
 
 

Nasze serwisy

Zapraszamy do odwiedzenia naszych pozostałych serwisów i skorzystania z ich oferty.

Newsletter

Zapisz się na listę odbiorców a będziesz dobrze poinformowany! Regularnie, z dostawą prosto na Twoją skrzynkę!

Email: