Przetarg na wykonanie robót przy ulicy Kordiana

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”

ul. Świętokrzyska 12,  30-015 Kraków

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy- konkurs ofert

(postępowanie prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla SM „Krakus”)

na wykonanie robót zewnętrznych dla inwestycji mieszkaniowej

 przy ulicy Kordiana 14 w Krakowie w tym:

 

  1. Roboty ziemne związane z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej.
  2. Kanalizacja ogólnospławna z przyłączami do budynku na terenie inwestycji wraz z przyłączem wody.
  3. Odcinek drogi dojazdowej, ( przebudowa części ulicy Kordiana-boczna ).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnych przedmiotów przetargu w cenie 30,00 zł. + VAT oferenci mogą zakupić w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 219 IIp. po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. (12) 63 02 421 w terminie od 01.04.2010 r. Wpłata na konto Bank Pocztowy SA O/O w Krakowie nr 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010. lub w kasie Spółdzielni.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni tj: ul. Świętokrzyska 12 (IIp. pokój 203) 30-015 Kraków, w terminach i trybie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 15.04.2010 r. godz. 14.00.

Informacji udzielają:

Dział Remontów i Inwestycji SM „Krakus” (12) 630 -24-24, 630-23-34

Powrót
Login:
Hasło:
 
 
 

NASZE BUDYNKI

 
 

INWESTYCJE

inwestycje

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" zrealizowała nową inwestycję mieszkaniową przy ul. Kordiana w Krakowie.

więcej ››
 
 
 
 
 
 
 

Nasze serwisy

Zapraszamy do odwiedzenia naszych pozostałych serwisów i skorzystania z ich oferty.

Newsletter

Zapisz się na listę odbiorców a będziesz dobrze poinformowany! Regularnie, z dostawą prosto na Twoją skrzynkę!

Email: