• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Nekrolog - 14/11/23

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci ś.p. Anny Karaś naszej serdecznej Koleżanki i wieloletniego Radcy Prawnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”. Człowieka cenionego, życzliwego i pogodnego, gotowego nieść pomoc innym ludziom. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najszczerszego współczucia. Rada Nadzorcza Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” Msza Święta żałobna za Zmarłą odprawiona zostanie 17 listopada 2023 o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym w Minodze po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na cmentarz parafialny w Minodze.