• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

rozpoczęcie sezonu grzewczego

19/09/19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że od dnia 20.09.2019 r. (tj. piątek) nastąpi sukcesywne uruchamianie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

03/09/19

Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości pobrania wniosków o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w terminie 4 miesięcy - w terminie ustawowym oraz wniosku o wydanie takiego zaświadczenia w trybie przyśpieszonym. Ponadto poniżej dostępne jest zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej .

zawiadomienie

27/08/19

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" zwraca się z prośbą o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach do dnia 10.09.2019 r.