• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

,,Podatek od deszczu’’ w Krakowie - Konsultacje

11/01/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” uprzejmie informuje, że Gmina Miejska Kraków udostępniła do konsultacji projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nowej opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (...), tzw. ”podatek od deszczu”.