• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

informacja o zmianie firmy konserwującej dźwigi osobowe

26/02/20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRAKUS” uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców, że z dniem 28.02.2020 r. następuje zmiana firmy na bieżącą konserwację dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni. Wszystkie przestoje i awarie dźwigów należy zgłaszać do nowej firmy, która gwarantuje całoroczne całodobowe pogotowie dźwigowe tj.: Zakład Elektromechaniczny mgr Bogusław Sroka nr telefonów alarmowych: 12/288-20-53 lub 602-124-370

Apel do Prezydenta Miasta Krakowa

26/02/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” apeluje do Szanownego Pana Prezydenta o wycofanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyboru metody oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej zwana GOK) w zakresie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.