• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie

24/05/23

Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 31 i 32 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 24.06.2023 r. /sobota/, godz. 9.00. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej w Krakowie przy ul. Łokietka 60.