• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

17/05/24

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus" informuje, że w dniu 20.05.2024 r. ( poniedziałek) MPEC S.A. Kraków kończy okres grzewczy i zaprzestaje dostaw ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Ankieta dotycząca uzyskania opinii na temat jakości usług porządkowych świadczonych przez obecną firmę oraz zakupu i montażu ławki na terenie nieruchomości przy ulicy Różyckiego 4 w Krakowie.

13/05/24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że do Państwa skrzynek pocztowych została dostarczona ankieta dotycząca uzyskania opinii na temat jakości usług porządkowych świadczonych przez obecną firmę oraz zakupu i montażu ławki na terenie nieruchomości przy ulicy Różyckiego 4 w Krakowie.

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie

10/05/24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 31 i 32 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 06.06.2024 r. /czwartek/, godz. 17: 00. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej w Krakowie przy ul. Łokietka 60.