• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

15.06.2019 r. Walne Zgromadzenie członków

21/05/19

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 21.05.2019 r. wyłożone zostały w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 15.06.2019 r.

15/05/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 31 i 32 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15.06.2019 r. /sobota/, godz. 900. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej w Krakowie przy ul. Łokietka 60.

ogłoszenie o przetargu - wodomierze

14/05/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza konkurs ofert na dostawę, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) wraz z dostarczeniem materiałów instalacyjnych i wykonaniem instalacji pod wodomierz, oraz wymiana w ramach legalizacji wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach będących w zasobach SM KRAKUS.

Zawiadomienie P.POŻ - przeglądy budynków

13/05/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Krakus” , że informuje, zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego w budynków. Prosimy o udostępnianie wszelkich pomieszczeń użytku wspólnego (wózkownie, suszarnie itp.). W przypadku braku dostępu do ww. pomieszczeń może nastąpić komisyjne rozwiercenie zamka drzwi do ww. pomieszczeń.