• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

ogłoszenie - mieszkanie na przetarg

25/06/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 104 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu.

21.06.2019 r. biura Spółdzielni będą nieczynne

17/06/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że w dniu 21.06.2019 r. (piątek) biura Spółdzielni będą nieczynne. Awarie wod.-kan., elektryczne, c.o. i c.u.w. prosimy zgłaszać bezpośrednio pod dyżurne nr telefonów: 512-288-030; 509-075-306

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

28/05/19

Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości pobrania wniosków o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w terminie 4 miesięcy - w terminie ustawowym oraz wniosku o wydanie takiego zaświadczenia w trybie przyśpieszonym. Ponadto poniżej dostępne jest zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej .