• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

Komunikat dot. wprowadzenia czasowego ograniczenia przyjmowania stron

12/10/20

Mając na uwadze bardzo duży wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem, dostrzegalny również na terenie powiatu krakowskiego i Gminy Kraków oraz wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wprowadzeniu czasowego ograniczenia przyjmowania stron w biurze Spółdzielni od dnia 12 października 2020 r. do odwołania.

INFORMACJA w sprawie możliwości uzyskania 20 % ulgi w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

28/09/20

Zarząd SM ,,Krakus’’ informuje, że zgodnie z § 4 ust.2 uchwały Rady Miasta Krakowa NR XLV/1197/20 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny lub spełniające warunki posiadania tej karty są zwolnione z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części 1/5 opłat określonych w § 2 uchwały na każdego zamieszkałego członka rodziny