• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

przetarg nieograniczony dwustopniowy

09/01/24

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach nieruchomości pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”

ZBIÓRKA NATURALNYCH CHOINEK

08/01/24

Informujemy, że w 2024 roku w ramach programu odbioru odpadów zielonych w Krakowie odbędzie się zbiórka naturalnych choinek, która potrwa od 8 stycznia do 16 lutego. Prosimy nie sadzić choinek na terenach zielonych nieruchomości.

NOWA CENA ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW OD 29 GRUDNIA 2023R.

03/01/24

W dniu 7 grudnia informowaliśmy Pastwa o zmianie cen za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. z dniem 27 grudnia 2023r Niestety ale to już informacja nieaktualna gdyż na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków od dnia 29 grudnia 2023r