• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

przetargi na prace

10/06/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

korespondencyjne głosowanie w formie pisemnej uchwał Walnego Zgromadzenia

14/05/21

W związku z trwaniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a tym samym brakiem możliwości odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” z bezpośrednim udziałem członków Spółdzielni w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej 11 uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., wprowadzony przepisem art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2.

zakończenie sezonu grzewczego

25/05/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z dniem 26.05.2021 r. (środa) kończy sezon grzewczy.