• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

Zakończenie sezonu grzewczego

26/05/20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że w dniu 29.05.2020 r. (tj. piątek) kończy sezon grzewczy i zaprzestaje dostaw ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków SM "Krakus"

15/05/20

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a tym samym brakiem możliwości odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” z bezpośrednim udziałem członków Spółdzielni, zaplanowanego na 20 czerwca 2020 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej 2 uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, ze zm.), wprowadzony przepisem art.15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).