• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Aktualności

Życzenia Świąteczne

26/03/24

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. To czas odrodzenia wiary. Życzymy, aby nadchodzące święta przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. Niech ten wyjątkowy czas napełni nas pokojem, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

przetarg nieograniczony dwustopniowy

09/01/24

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”
ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy
na wykonanie zadania pn.:
„Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach nieruchomości pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”

ZBIÓRKA NATURALNYCH CHOINEK

08/01/24

Informujemy, że w 2024 roku w ramach programu odbioru odpadów zielonych
w Krakowie odbędzie się zbiórka naturalnych choinek, która potrwa
od 8 stycznia do 16 lutego.
Prosimy nie sadzić choinek na terenach zielonych nieruchomości.

NOWA CENA ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW OD 29 GRUDNIA 2023R.

03/01/24

W dniu 7 grudnia informowaliśmy Pastwa o zmianie cen za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. z dniem 27 grudnia 2023r Niestety ale to już informacja nieaktualna gdyż na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków od dnia 29 grudnia 2023r

INFORMACJA w sprawie dyżurów Rady Nadzorczej

28/12/23

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” uprzejmie informuje, że od miesiąca stycznia 2024 r. dyżury Rady Nadzorczej odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie w godz. 16:00 – 17:00,
w pokoju nr 207. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu.

Życzenia Świąteczne

21/12/23

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.
Niech ten czas będzie pełen ciepła i rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok obdaruje zdrowiem, pomyślnością i szczęściem
życzą:
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni

Przetarg nieograniczony - 20/12/2023

20/12/23

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie zadania pn.: „Wyznaczenie metodą obliczeniową współczynników wyrównawczych zużycia ciepła za ogrzewanie – LAF dla budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” oraz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Białoprądnicka 34C w Krakowie"

Podatek od nieruchomości w roku 2024r.

07/12/23

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” przekazuje informację dla właścicieli
lokali mieszkalnych o statusie odrębnej własności o
Uchwale Rady Miasta Krakowa numer CXXII_3316_23 z dnia 8 listopada 2023r w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
( Treść Uchwały w załączeniu ).

Nowa cena za dostawę wody i odbiór ścieków od 27 grudnia 2023r.

07/12/23

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.
U. z 2020 r. poz. 2028) w dniu 16 grudnia 2022 roku, Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat, od dnia 27.12.2022 roku.

ZMIANY CEN TARYF ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ

03/11/23

Zarząd SM ,,Krakus" informuje o kolejnej - piątej w roku 2023 zmianie cen za energię cieplną dostarczoną przez MPEC S.A. Kraków obowiązującej od dnia 03.11.2023.


Zarząd SM „Krakus" informuje o kolejnej - piątej w roku 2023 zmianie cen za energię cieplną dostarczoną przez MPEC S.A. Kraków obowiązującej od dnia 03.11.2023.
Równocześnie przypominamy, iż do 31.12.2023 obowiązują ceny maksymalne wprowadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w dniu 01.03.2023r. na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U.2022 poz.1967).

Przetarg nieograniczony

26/10/23

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie zadania pn.:
„Wykonanie remontu dachu wraz z tarasami i balkonami nad częścią usługową w budynku przy ul. Mazowieckiej 131 w Krakowie”

Włamania do mieszkań

16/10/23

Zarząd SM ,,Krakus’’ informuję o kolejnej fali włamań do mieszkań w rejonie ul. Szafirowej i ul. Zawodzie
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na wszelkie niepozorne znaki przy państwa mieszkaniach które mogą świadczyć o planowanych działaniach włamywaczy i informować o tym Policję

SEZON GRZEWCZY

05/10/23

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że od dnia 09.10.2023 (poniedziałek) nastąpi sukcesywne uruchamianie instalacji centralne ogrzewanie we wszystkich budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja

31/08/23

INFORMACJA w sprawie dyżurów Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” uprzejmie informuje, że od miesiąca września 2023 r. Rada Nadzorcza wznawia dyżury.

Zawiadomienie

30/08/23

W związku ze zbliżającym się terminem przystąpienia do opracowania PLANU REMONTÓW na 2024 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa KRAKUS informuje o możliwości składania przez członków Spółdzielni wniosków dotyczących potrzeb remontowych dla poszczególnych nieruchomości.

Zawiadomienie

30/08/23

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym prosimy o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach do dnia 01.09.2023r.

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie

24/05/23

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 31 i 32 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 24.06.2023 r. /sobota/, godz. 9.00.
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej w Krakowie przy ul. Łokietka 60.

Zawiadomienia dla mieszkańców

08/05/23

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, iż na tablicach ogłoszeń w budynkach zostały zamieszczone "Zawiadomienia", o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

15/03/23

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2022 poz. 2206 świadectwa charakterystyki energetycznej zostały wykonane dla wszystkich nieruchomości budynkowych i będą zgodnie z zapisami ustawy wydawane osobom zainteresowanym nieodpłatnie z dniem 27 kwietnia 2023 r.

Spółdzielnie chcą pilnej interwencji RPO

13/02/23

art. z dnia 07.02.2023 r. - publikacja na money.pl

Zwracamy się z pilną prośbą o podjęcie interwencji w sprawie problemów członków spółdzielni mieszkaniowych w związku z drastycznymi wzrostami cen energii - czytamy w piśmie przesłanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych do Rzecznika Praw Obywatelskich

Życzenia świąteczne

22/12/22

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy dni pełnych miłości spędzonych w gronie najbliższych, a nadchodzący Nowy Rok niech obdaruje zdrowiem, pomyślnością i szczęściem
życzą:
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w związku z sytuacją na rynku paliw

05/10/22

Zarząd SM ,,Krakus’’ informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967, zwana dalej „ustawą”) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy tj. również spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

MPEC zmiany taryf

05/10/22

Kolejna, szósta już w tym roku, podwyżka MPECu opłat za energię cieplną dla potrzeb centralengop ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej od 15 października 2022 r.

ciekawostki z lovekrakow.pl

04/10/22

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" przekazuje informacje jakie ukazały się na stronie: www.lovekrakow.pl w aktualnościach, informujące o planowanych podwyżkach

sezon grzewczy 2022

19/09/22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że w dniu 20.09.2022 (wtorek) zostanie uruchomione centralne ogrzewanie we wszystkich budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja w sprawie korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM ,,Krakus’’ dot. zmian w Statucie i sprzedaży lokalu

12/07/22

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej 2 uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., wprowadzony przepisem art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2.

informacja Zarządu w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

21/06/22

W związku z pojawiającymi się zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zgłoszeń do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków), Zarząd Spółdzielni informuje, że jako współwłaściciel i zarządca nieruchomości jest zobowiązany do złożenia takich deklaracji dla budynków i takie deklaracje zostały złożone dla wszystkich budynków.

zakończenie sezonu grzewczego

12/05/22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że w dniu 16.05.2022 r. (poniedziałek) MPEC S.A. Kraków kończy sezon grzewczy i zaprzestaje dostaw ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja w sprawie korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej uchwał Walnego Zgromadzenia Członków w 2022 r.

09/05/22

W związku z trwaniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., wprowadzony przepisem art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wzrosną opłaty za śmieci

28/04/22

Wczorajsza decyzja Radnych oznacza, że stawka za odbiór odpadów będzie wynosić 27 złotych od osoby (podwyżka wynosi cztery złote). 97 złotych trzeba będzie zapłacić za 1100-litrowy pojemnik w przypadku nieruchomości niemieszkalnych (wzrost o ponad 38 złotych).
Zmiany wysokości opłat obowiązywać będą od dnia 1 lipca 2022 r.

Poniżej uchwała rady Miasta Krakowa z dnia 27.04.2022 r.

Życzenia świąteczne

20/12/21

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku,
życzymy dni pełnych miłości spędzonych w gronie najbliższych.

rozpoczęcie sezonu grzewczego

17/09/21

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że od dnia 20.09.2021 r. (tj. poniedziałek) nastąpi sukcesywne uruchamianie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni.

Propozycje do planu remontów na 2022 r.

07/09/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus" informuje, że w najbliższym czasie przystąpi do przygotowywania projektu Planu Remontów na 2022 rok.
W związku z powyższym członkowie Spółdzielni oraz właściciele mieszkań mogą składać pisemne wnioski i opinie na temat potrzeb remontowych poszczególnych nieruchomości do dnia 30 września 2021 r.

wynik przeprowadzonej lustracji

26/08/21

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach od 18.05.2021 r. do 27.07.2021 r. została przeprowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r..

Zbliża się sezon grzewczy

18/08/21

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" prosi o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w terminie do dnia 03.09.2021 r.

przetargi na prace

10/06/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

zakończenie sezonu grzewczego

25/05/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z dniem 26.05.2021 r. (środa) kończy sezon grzewczy.

wodociągi Miasta Krakowa ogłaszają nową taryfę za wodę i ścieki

21/05/21

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. uprzejmie informują, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie - organ regulacyjny, decyzją
nr KR.RZT.70.35.2021 z dnia 12 maja 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

korespondencyjne głosowanie w formie pisemnej uchwał Walnego Zgromadzenia

14/05/21

W związku z trwaniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a tym samym brakiem możliwości odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” z bezpośrednim udziałem członków Spółdzielni w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej 11 uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., wprowadzony przepisem art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Informacja Zarządu dotycząca zamknięcia roku obrotowego 2020

11/05/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości sporządził Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020, które zostało poddane badaniu przez Biuro Rachunkowe „EKSPERT” Jadwiga Wawryk z siedzibą w Krakowie - zgodnie z wyborem dokonanym w miesiącu październiku 2020 roku przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Segregacja odpadów komunalnych

22/04/21

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania S.A. w Krakowie przygotowało bardzo czytelne plakaty dotyczące segregacji odpadów komunalnych.
Segregujmy śmieci, bo to dziecinnie proste!

kondolencje

08/03/21

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp. Elżbiety Widomskiej
Właścicielce Przedsiębiorstwa Budowlano - Handlowego "EWBUD"

,,Podatek od deszczu’’ w Krakowie - Konsultacje

11/01/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” uprzejmie informuje, że Gmina Miejska Kraków udostępniła do konsultacji projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nowej opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (...), tzw. ”podatek od deszczu”.

Komunikat dot. wprowadzenia czasowego ograniczenia przyjmowania stron

12/10/20

Mając na uwadze bardzo duży wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem, dostrzegalny również na terenie powiatu krakowskiego i Gminy Kraków oraz wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wprowadzeniu czasowego ograniczenia przyjmowania stron w biurze Spółdzielni od dnia 12 października 2020 r. do odwołania.

INFORMACJA w sprawie możliwości uzyskania 20 % ulgi w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

28/09/20

Zarząd SM ,,Krakus’’ informuje, że zgodnie z § 4 ust.2 uchwały Rady Miasta Krakowa NR XLV/1197/20 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny lub spełniające warunki posiadania tej karty są zwolnione z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części 1/5 opłat określonych w § 2 uchwały na każdego zamieszkałego członka rodziny

Radni Krakowa zadecydowali o nowych stawkach za wywóz smieci

18/09/20

Miejscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmian stawek za gospodarowanie odpadami w Krakowie. Wprowadzenie zmian jest konieczne ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. Nowe zasady wejdą w życie 1 listopada 2020 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, przeciw było 17, nikt się nie wstrzymał od głosu.

konserwacja anteny zbiorczej

01/09/20

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 1 września 2020 r. konserwacją anten zbiorczych na budynkach będących w zarządzie Spółdzielni zajmuje się F.U.H. Kalargo Artur Kałkus tel. 692499785

Propozycje do planu remontów na 2021 r.

04/08/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krakus’’ informuje , że w najbliższym czasie przystąpi do przygotowywania projektu Planu Remontów na 2021 rok.
W związku z powyższym członkowie Spółdzielni oraz właściciele mieszkań mogą składać pisemne wnioski i opinie na temat potrzeb remontowych poszczególnych nieruchomości do dnia 30.09.2020 r.

Informacja o zmianie cen za dostawę ciepła

07/07/20

Wzrost cen za dostawę ciepła od 15 lipca 2020 r.
Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 15 lipca 2020 r. ulegną zmianie ceny za dostawy energii cieplej dla wszystkich odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.

informacja MPO

29/06/20

W związku z pojawieniem się informacji dotyczących powstawania w wielu miejscach w kraju, nielegalnych miejsc magazynowania odpadów oraz nielegalnych transportów odpadów, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie, pragnie przypomnieć o najważniejszych zasadach dotyczących postępowania w przypadku stwierdzenia miejsc występowania tzw. „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Opłata miesięczna za lokal mieszkalny - za co i ile płacimy w Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKUS”?

25/06/20

Korzystanie z lokalu mieszkalnego zawsze wiąże się z obowiązkiem ponoszenia kosztów związanych z jego eksploatacją i bieżącym utrzymaniem. Obowiązek ten wynika z regulacji prawnych określonych w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, w ustawie Prawo Spółdzielcze; określony został również w Statucie spółdzielni oraz w obowiązujących w spółdzielni regulaminach.

Zakończenie sezonu grzewczego

26/05/20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że w dniu 29.05.2020 r. (tj. piątek) kończy sezon grzewczy i zaprzestaje dostaw ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków SM "Krakus"

15/05/20

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a tym samym brakiem możliwości odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” z bezpośrednim udziałem członków Spółdzielni, zaplanowanego na 20 czerwca 2020 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej 2 uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, ze zm.), wprowadzony przepisem art.15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

Życzenia świąteczne

10/04/20

Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" życzą wszystkim mieszkańcom przede wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

Odwołanie zaplanowanych zebrań

07/04/20

W związku z wprowadzeniem przez Premiera Rządu nowych zasad izolacji i kwarantanny w walce z koronawirusem, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w trosce o wspólne bezpieczeństwo odwołuje planowane zebrania członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach t.j.:

Uchwała Zarządu Spółdzielni w sprawie ustalenia sposobu rozliczenia jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

25/03/20

Uchwała Zarządu nr Z – 029/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie ustalenia sposobu rozliczenia jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
W związku z wniesieniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krakus” w roku 2019 jednorazowych opłat za przekształcenie praw do gruntów na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zmianami), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ustala, że opłaty te rozliczone zostaną w następujący sposób

biura Spółdzielni zamknięte od dnia 16.03.2020 r.

16/03/20

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus", w związku z ogłoszonym przez Premiera Rządu zagrożeniem epidemiologicznym i w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuje, że biura Spółdzielni zostają czasowo zamknięte od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r.

ogłoszenie koronowirus

11/03/20

Szanowni Mieszkańcy !!!!!!!!!!!
W oparciu o rekomendację Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwiania możliwie jak największej ilości spraw ze Spółdzielnią drogę telefoniczną lub elektroniczną:

informacja o zmianie firmy konserwującej dźwigi osobowe

26/02/20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRAKUS” uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców, że z dniem 28.02.2020 r. następuje zmiana firmy na bieżącą konserwację dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni.
Wszystkie przestoje i awarie dźwigów należy zgłaszać do nowej firmy, która gwarantuje całoroczne całodobowe pogotowie dźwigowe tj.:
Zakład Elektromechaniczny mgr Bogusław Sroka
nr telefonów alarmowych: 12/288-20-53 lub 602-124-370

Apel do Prezydenta Miasta Krakowa

26/02/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” apeluje do Szanownego Pana Prezydenta o wycofanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyboru metody oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej zwana GOK) w zakresie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

stanowisko Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie

20/02/20

Zarząd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie realizując jedno z podstawowych statutowych zadań, jakim jest reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego, wraz z uczestnikami spotkania w dniu 13 lutego br. (zgodnie z załączoną listą obecności), w ramach prowadzonych konsultacji dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, opartych na Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zwraca się z poniższymi postulatami

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

12/02/20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus" informuje, że ruszyły konsultacje z mieszkańcami, dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Krakowie, ale przede wszystkim zmian w sposobie naliczania opłat za odpady w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Do tej pory zasada była taka, że to, ile płaciliśmy za odbiór śmieci, zależało od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

życzenia świąteczne

20/12/19

Zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku
życzy Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni

Informacje Zarządu Spółdzielni

20/12/19

1. Wynik finansowy SM „Krakus” za 9 miesięcy 2019 roku
2. Wykonanie „Planu finansowo-ekonomicznego zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na rok 2019” za 9 miesięcy 2019 roku
3. Zadłużenie i windykacja należności
4. Realizacja Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
5. Obrót lokalami
6. Sytuacja płatnicza i płynność finansowa Spółdzielni

Informacja w sprawie realizacji programu opomiarowania ujęć wody w lokalach mieszkalnych

20/12/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że od 12-tego listopada 2019 r. zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr WZ-13/2019 z dnia 15 czerwca 2019 r. został uruchomiony program opomiarowania ujęć wody w lokalach mieszkalnych dotychczas nieopomiarowanych, jak i wymiany wodomierzy z odczytem manualnym na wodomierze z odczytem radiowym w lokalach opomiarowanych w związku z upływem okresu ważności ich legalizacji

Informacje Rady Nadzorczej SM Krakus"

20/12/19

Rada Nadzorcza SM "Krakus" pracuje na podstawie zatwierdzonego Planu Pracy Rady Nadzorczej oraz planów pracy Komisji Stałych Rady
W okresie II półrocza Rada Nadzorcza kontrolowała realizację uchwalonych planów finansowych SM „Krakus”.

rozpoczęcie sezonu grzewczego

19/09/19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że od dnia 20.09.2019 r. (tj. piątek) nastąpi sukcesywne uruchamianie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni.

zawiadomienie

27/08/19

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" zwraca się z prośbą o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach do dnia 10.09.2019 r.

16.08.2019 r. biura Spółdzielni będą nieczynne

14/08/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że w dniu 16.08.2019 r. (piątek) biura Spółdzielni będą nieczynne.

Awarie wod.-kan., elektryczne, c.o. i c.u.w. prosimy zgłaszać bezpośrednio pod dyżurne nr telefonów:

512-288-030, 509-075-306

ćwiczenia ewakuacyjne

11/07/19

w dniu 11.07.22019 r., Zarząd Spółdzielni zorganizował w biurowcu przy ul. Świętokrzyskiej 12 ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru.
Przy udziale Państwowej Straży Pożarnej, biorącej udział w ćwiczeniach, zostali uratowani pracownicy z VII p. biurowca.
Poniżej przedstawimy parę zdjęć z tych ćwiczeń.

ogłoszenie - mieszkanie na przetarg

25/06/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 104 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu.

21.06.2019 r. biura Spółdzielni będą nieczynne

17/06/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że w dniu 21.06.2019 r. (piątek) biura Spółdzielni będą nieczynne.

Awarie wod.-kan., elektryczne, c.o. i c.u.w. prosimy zgłaszać bezpośrednio pod dyżurne nr telefonów:

512-288-030; 509-075-306

15.06.2019 r. Walne Zgromadzenie członków

21/05/19

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 21.05.2019 r. wyłożone zostały w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 15.06.2019 r.

15/05/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 31 i 32 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15.06.2019 r. /sobota/, godz. 900.
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej w Krakowie przy ul. Łokietka 60.

ogłoszenie o przetargu - wodomierze

14/05/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza konkurs ofert na dostawę, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) wraz z dostarczeniem materiałów instalacyjnych i wykonaniem instalacji pod wodomierz, oraz wymiana w ramach legalizacji wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach będących w zasobach SM KRAKUS.

Zawiadomienie P.POŻ - przeglądy budynków

13/05/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Krakus” , że informuje, zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego w budynków.
Prosimy o udostępnianie wszelkich pomieszczeń użytku wspólnego (wózkownie, suszarnie itp.). W przypadku braku dostępu do ww. pomieszczeń może nastąpić komisyjne rozwiercenie zamka drzwi do ww. pomieszczeń.

uchwała Zarządu ws Komunikatu MPWiK S.A. Kraków

25/04/19

W związku z komunikatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie o wzroście od 24.05.2019 r. ceny za dostarczaną wodę i odebrane ścieki o 0,19 zł/m3, która obowiązywać będzie do 23.05.2020 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” postanawia:

Komunikat MPWiK Kraków

23/04/19

Zarząd Spółdzielni informuje, iż otrzymał komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Wobec powyższego cena 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odebranych ścieków od dnia 24 maja 2019 r. wzrośnie o 19 groszy, tj. o 1,9% i będzie obowiązywać do maja 2020 r.

życzenia świąteczne

19/04/19

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radosnego nastroju, serdecznych spotkań w gronie Rodziny i wśród Przyjaciół
życzy Zarząd i pracownicy Spółdzielni

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – aspekty praktyczne

15/03/19

Zarząd SM ,,Krakus’’ informuje , że działając na podstawie zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U poz.1716 z 2018 r. ) oraz treści Uchwały NR CXV/3022/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat prowadzi szereg czynności mających doprowadzić do wydania przez Wydział Skarbu Miasta Krakowa zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.

lokal mieszkalny na sprzedaż - Różyckiego 5/77

12/03/19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 77 przy ul. Różyckiego 5 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na VI p., składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 2,1 m2.

prezentacja MPO Kraków

07/12/18

Zarząd Spółdzielni w załączeniu przedstawia, przygotowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, prezentację

zalewania mieszkań na wskutek niesprawnej instalacji

05/12/18

W związku z licznymi zalaniami mieszkań na skutek niesprawnej instalacji wod-kan zwracamy się z apelem do mieszkańców o sprawdzanie stanu technicznego wężyków doprowadzających wodę do baterii doprowadzających wodę do punktów czerpalnych w związku z częstymi przypadkami pęknięcia ww. wężyków powodujących poważne szkody zalaniowe wodą pod ciśnieniem oraz o regularne sprawdzanie drożności kanalizacji w szczególności odpływu z kratek wannowych i ich okresowe czyszczenie

sezon grzewczy

05/12/18

W dniu 27.09.2018 r. rozpoczęliśmy kolejny sezon grzewczy w zasobach naszej Spółdzielni. W związku z powyższym chcielibyśmy przypomnieć Państwu kilka istotnych uwag związanych z prawidłowym wykorzystaniem ciepła z instalacji centralnego ogrzewania. Do najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów popełnianych przez użytkowników mieszkań zaliczyć należy:

ogłoszenie o zatrudnieniu

22/11/18

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” zatrudni na umowę zlecenie osobę w charakterze kontrolera strefy ruchu osiedlowego na terenach zarządzanych przez spółdzielnię.

przetarg na spółdzielcze prawo do lokalu - pracowni plastycznej

22/10/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88A, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Białoprądnickiej 17 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”, usytuowanego na XI piętrze, o pow. użytkowej 38,92 m2.

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

05/10/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:
Zadanie 1. Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawodzie 7 w Krakowie
Zadanie 2. Wykonanie szlifowania lastrika na klatkach schodowych w budynku przy ul. Palacha 15 w Krakowie

Jubileusz 60-lecia działalności SM "Krakus"

01/10/18

Jubileusz 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krakus’’
W dniu 24 września 1958 r została dokonana rejestracja pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krakus’’ przy Krakowskich Zakładach Przemysłu Piekarniczego w Krakowie.
Pierwszym Prezesem Zarządu był Pan Jan Borkowski .

przetarg na lokal mieszkalny

26/09/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Jaremy 13 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na III p., składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, o pow. użytkowej 41,80 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 1,69 m2.

ubezpieczenie majątku Spółdzielni

20/09/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni oraz odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni na rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH DWUSTOPNIOWYCH

22/08/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót: Zadanie 1. Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawodzie 7 w Krakowie Zadanie 2. Wykonanie szlifowania lastrika na klatkach schodowych w budynku przy ul. Palacha 15 w Krakowie Zadanie 3. Wykonanie remontu chodnika przy budynku - ul. Palacha 15 w Krakowie

dyżury członków Rady Nadzorczej

28/06/18

Rada Nadzorcza SM "Krakus" informuje, iż przyjęcia stron przez członków Rady Nadzorczej odbywać się będą w druga środę każdego miesiąca w godz. 16.00 - 17.00 począwszy od miesiąca września.

Informacje Rady Nadzorczej

28/06/18

W dniu 27.06.2018 r. odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Krakus", na którym Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

informacje Zarządu

28/06/18

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w dniu 23.06.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus", na którym zostały podjęte uchwały dotyczące:

23.06.2018 Walne Zgromadzenie

06/06/18

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 05.06.2018 r. wyłożone zostały w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi

RODO - ochrona danych osobowych

23/05/18

W dniu 22.05.2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”, informuje, że przetwarza dane osobowe członków spółdzielni, właścicieli lokali i kontrahentów na potrzeby zadań określonych w Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni. Dane te nie są udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" - 23.06.2018 r.

23/05/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 31 i 32 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 23.06.2018 r. /sobota/, godz. 900. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej w Krakowie przy ul. Łokietka 60.

Statut Spółdzielni został zarejestrowany przez Sąd

22/05/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 10.05.2018 r., sygnatura sprawy: KR. XI NS-REJ.KRS/008069/18/128 został zarejestrowany Statut Spółdzielni wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Krakus” w dniu 01.03.2018 r.
Jednolity tekst Statutu Spółdzielni dostępny jest w zakładce: "Statut i regulaminy"

przetarg - dostawa, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody

30/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza konkurs ofert na dostawę, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) wraz z dostarczeniem materiałów instalacyjnych i wykonaniem instalacji pod wodomierz, oraz wymianę w ramach legalizacji wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach będących w zasobach SM KRAKUS.

02.05.2018 r. biura Spółdzielni będą nieczynne

24/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że w dniu 02.05.2018 r. (środa) biura spółdzielni będą nieczynne.

Awarie wod.-kan., elektryczne, c.o. i c.u.w. prosimy zgłaszać bezpośrednio pod dyżurne nr telefonów:
512-288-030; 509-075-306

ogłoszenie o przetargach

18/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1. Wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stachiewicza 35 w Krakowie

Zadanie 2. Wykonanie remontu pokrycia dachu maszynowni trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kijowskiej 48 oraz uszczelnienie dachu wzdłuż attyk i przy kominach wraz z wymianą wyłazów dachowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mazowieckiej 131 w Krakowie

Zadanie 3. Świadczenie poniżej wymienionych usług w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mazowieckiej 131 oraz Kijowskiej 48 w Krakowie

ogłoszenie o przetargach nieograniczonych dwustopniowy

04/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stachiewicza 40A w Krakowie

Zadanie 2. Remont balkonów p.poż. wraz z likwidacją drzwi i położeniem płytek oraz malowaniem klatki schodowej i korytarzy w budynku przy ul. Różyckiego 6 w Krakowie

Zadanie 3. Malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 22 w Krakowie

informacja - tramwaj na Azory

03/04/18

Zarząd SM ,,Krakus’’ przekazuje Państwu najświeższe informacje w sprawie realizacji w/w inwestycji. Zakład Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Krakowa ogłosił przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z planem ma on być gotowy na wiosnę tego roku.

życzenia świateczne

30/03/18

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego nastroju, serdecznych spotkań w gronie Rodziny i wśród Przyjaciół życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy SM „Krakus”

przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny Stachiewicza 40/59

15/03/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Stachiewicza 40 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na V p., składa się z trzech pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki, o pow. użytkowej 43,6 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 1,2 m2.
Cena wywoławcza wynosi 220.500,00 zł. Wadium w wysokości 11.025,00 zł.

przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny Jaremy 1/22

15/03/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Jaremy 1 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na IV p., składa się z trzech pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki, o pow. użytkowej 45,8 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 2,0 m2.
Cena wywoławcza wynosi 239.700,00 zł. Wadium w wysokości 11.985,00 zł.

zawiadomienie o Statutowym Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni

01/02/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 39 i 40 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 01.03.2018 r. /czwartek/, godz. 1700, w celu uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni stosownie do wymagań ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, która weszła w życie z dniem 09.09.2017 r.

Bonifikata w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu

26/01/18

Zarząd SM ,,Krakus’’ przypomina, że osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, które nie przekształciły mieszkania w odrębną własność , a których dochód miesięczny za rok 2017 na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej mogą ubiegać się o przyznanie bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

informacja dla mieszkańców nieruchomości Mazowiecka 131/Kijowska 48

04/12/17

Zarząd Spółdzielni informuje, iż na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców nieruchomości Mazowiecka 131, Kijowska 48 w celu uzyskania opinii dotyczącej zadowolenia z jakości świadczonych usług w zakresie utrzymania czystości i porządku przez firmę obecnie świadczącą taką usługę.

02.11.2017 r. - biura Spółdzielni nieczynne

27/10/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRAKUS” informuje, że w dniu 02.11.2017 r. (tj. czwartek) biura spółdzielni będą nieczynne.

W przypadku wystąpienia ewentualnych awarii instalacji budynku prosimy o zgłaszanie ich do Firmy „EWBUD” na podane poniżej telefony alarmowe:

512-288-030 lub 509-075-306

lokal mieszkalny na sprzedaż - Różyckiego 4/107

21/09/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 107 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie i sprzedaży tego lokalu.

lokale mieszkalne w postępowaniach przetargowych

09/08/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych i sprzedaży,
składających się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu sprzedaż

24/07/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 66A, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Pigonia 4 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”

mieszkanie sprzedaż

24/07/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 43 przy ul. Palacha 15 w Krakowie i sprzedaży tego lokalu.

ogłoszenie - przetarg nieograniczony dwustopniowy

12/07/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie remontu tarasu przy budynku na os. Niepodległości 3A w Krakowie - segment II, klatki 4, 5, 6 wraz z częścią półokrągłą od strony południowej.

rozstrzygnięte postępowania przetargowe

19/06/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że Zarząd Spółdzielni zatwierdził wnioski Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargów oraz konkursu ofert w ramach zapytania o ofertę i cenę na wybór wykonawców na n/w zadania:

mieszkanie sprzedaż

08/06/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Jaremy 15 i sprzedaży tego lokalu.

Walne Zgromadzenie 24.06.2017

05/06/17

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 05.06.2017 r. wyłożone zostały w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:

Walne Zgromadzenie

18/05/17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 39 i 40 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 24.06.2017 r. /sobota/, godz. 9 .
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali konferencyjnej (parter) Hotelu ,,Inter House’’ Kraków, ul. Bratysławska 2.

informacja - badanie szczelności gazu - Zawodzie 3

19/04/17

W związku z możliwymi wyjazdami mieszkańców na długi weekend majowy, ulega zmianie termin badania szczelności instalacji gazowej w budynku przy ul. Zawodzie 3.
Nowy termin przeprowadzenia badania szczelności instalacji gazowej w w/w budynku został ustalony na dzień 08.05.2017 r.

informacja badanie szczelności gazu - Legnicka 24, 24A

29/03/17

W związku ze zwołanym na dzień 06.04.2017 r. przez Zarząd Spółdzielni zebrania członków zamieszkałych w nieruchomościach zlokalizowanych w Osiedlu Prądnik Biały, w tym również członków zamieszkałych w nieruchomości Legnicka 24, 24A, ulega zmianie termin badania szczelności instalacji gazowej w budynkach przy ul. Legnickiej 24 i 24A.

zawiadomienie - korespondencja

27/03/17

Zarząd Spółdzielni informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr RN - 015/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej na pokrycie kosztów korespondencji dla użytkowników lokali, którzy wskazali adres korespondencyjny inny niż adres lokalu.

informacje Rady Nadzorczej SM "Krakus"

14/03/17

Rada Nadzorcza SM Krakus w okresie od lipca 2016 do lutego 2017 odbyła 9 posiedzeń plenarnych. W tym samym okresie swoje posiedzenia miały komisje stałe RN, które pracowały zgodnie z przyjętymi zakresami i planami pracy .

informacje Zarządu Spółdzielni

14/03/17

W 2017 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” planuje przeprowadzenie dwóch zebrań z podziałem na członków zamieszkałych w nieruchomościach zlokalizowanych na Osiedlu „Azory” i na Osiedlu „Prądnik Biały”.

informacja o wynikach ankiety - Legnicka 24, 24A

02/03/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje o wynikach ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców nieruchomości Legnicka 24, 24A dotyczącej rozwiązania umowy dzierżawy parkingu oraz przeznaczenia tego terenu na potrzeby mieszkańców.

plan remontów na 2017 r.

28/02/17

Zarząd Spółdzielni informuje, iż Rada Nadzorcza SM „Krakus” uchwałą RN 010/2017 z dnia 22.02.2017 r. uchwaliła rzeczowy plan funduszu remontowego na 2017 r.

informacja dla mieszkańców

01/02/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" informuje, że w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. została przeprowadzona weryfikacja deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych.
Osoby, które nie złożyły stosownej deklaracji otrzymają naliczenie zgodnie z obowiązującym "Regulaminem rozliczania kosztów zarządzania nieruchomościami i ustalania opłat za użytkowanie lokali".

ankiety Legnicka 24, 24A

25/01/17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że do skrzynek pocztowych wrzucone zostały ankiety w sprawie
wyrażenia opinii na temat rozwiązania umowy dzierżawy parkingu oraz przeznaczenia terenu na potrzeby mieszkańców nieruchomości Legnicka 24, 24 A.

zbiorcza instalacja antenowa "AZART"

19/01/17

Zarząd Spółdzielni informuje, iż trwają prace związane z dostosowaniem zbiorczej instalacji antenowej "AZART" w budynkach będących w zarządzie Spółdzielni. Po zakończeniu tych prac będzie możliwość korzystania z odbioru dodatkowych cyfrowych naziemnych programów telewizyjnych, emitowanych w ramach kolejnego multiplexu MUX-8, nadawanego na kanale 7 w paśmie VHF w polaryzacji pionowej.

Informacja MPO Kraków o odbiorze choinek

12/01/17

Zarząd Spółdzielni przekazuje informacje MPO Kraków, że w dniach od 16 stycznia do 10 lutego 2017 roku w ramach programu odbioru odpadów zielonych w Krakowie odbędzie się zbiórka naturalnych choinek.
Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronie http://www.mpo.krakow.pl/aktualnosci/zbiorka-drzewek-swiatecznych-2017-wedlug-harmonogramu.

Jaremy 1-15 - przypomnienie

11/01/17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" przypomina, że do dnia 13.01.2017 r. należy zwrócić ankiety dotyczące zamknięcia i zlikwidowania przewodu zsypowego w budynku przy ul. Jaremy 1-15 w Krakowie oraz korzystania z komory zsypowej na parterze budynku (na odpady komunalne) i zewnętrznej altany śmietnikowej (na odpady segregowane).

zmiany organizacyjne w Spółdzielni

30/12/16

W związku z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą SM "Krakus" schematem organizacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" na 2017 r. - uchwała RN - 070/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., od dnia 01.01.2017 r. nastąpią w Spółdzielni zmiany organizacyjne, o których można przeczytać w zakładce "Struktura Spółdzielni/Dział Techniczno-Administracyjny"

Komunikat MPWiK

29/11/16

Zarząd Spółdzielni przedstawia Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ubezpieczenia lokalu mieszkalnego "przy czynszu" w UNIQA TU

24/11/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że na stronie intrnetowej Spółdzielni w zakładce "przydatne linki" jest bezpośrednie przekierowanie na stronę UNIQA TU, gdzie jest możliwość OnLine zgłoszenia szkody powstałej w ubezpieczonym lokalu mieszkalnym lub też dokonanie wyboru i dopasowanie dla własnych potrzeb ubezpieczenia swojego lokalu mieszkalnego.
W razie dodatkowych pytań podany jest tam również kontakt do pracownika Spółdzielni, który zajmuje się ubezpieczenia lokali mieszkalnych "przy czynszu" lub bezpośrednio do pracownika UNIQA TU.

Informacja o przetargu na lokal mieszkalny

24/10/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 73, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Różyckiego 7 i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na VI piętrze, składa się z jednego pokoju, przedpokoju z wnęką kuchenną i łazienki, o pow. użytkowej 19,9 m2.

centralne ogrzewanie

23/09/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że od dnia 23.09.2016 r. uruchomione zostaną dostawy ciepła w następujących budynkach

Centralne ogrzewanie

21/09/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że od dnia 22.09.2016 r. uruchomione zostaną dostawy ciepła w następujących budynkach:

zawiadomienie dla członków oczekujących

15/09/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus w Krakowie zawiadamia członków oczekujących o możliwości uzyskania lokalu mieszkalnego „z odzysku” oznaczonego nr 73 przy ul. Różyckiego 7 w Krakowie, o pow. użytkowej 19,9 m2, usytuowanego na VI p., poprzez zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności tego lokalu i przeniesienia własności.

przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

27/07/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88A, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Pachońskiego 14 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”, położonego na XI piętrze, o powierzchni użytkowej 39,0 m2

Wyniki ankiet

14/06/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" przedstawia wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców:

Informacja o zmianie regulaminów

10/05/16

Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada Nadzorcza SM "Krakus" w dniu 27.04.2016 r. uchwaliła zmiany do Regulaminu użytkowania lokali i porządku domowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" oraz uchwaliła nową treść Regulaminu rozliczania kosztów zarządzania nieruchomościami oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali.
W/w Regulaminy obowiązują od dnia 28.04.2016 r. i dostępne są w zakładce: Akty prawne/Statut, regulaminy

Informacja

28/04/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że w dniu 02.05.2016 r. (poniedziałek) biura spółdzielni będą nieczynne. Wszelkie awarie wod.-kan., elektryczne, c.o. i c.u.w. prosimy zgłaszać bezpośrednio pod dyżurne nr telefonów: 512-288-30 oraz 509-075-306

Uchwała RN

11/04/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że na podstawie par. 67 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz par. 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza SM "Krakus" uchwałą RN - 009/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. uchwaliła plan remontów nieruchomości na 2016 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że w/w uchwalony Plan gospodarczy na 2016 r. jest dostępny dla członków Spółdzielni, po bezpiecznych zalogowaniu, w zakładce e-kartoteka, dokumenty moje spółdzielni/Rada Nadzorcza.

Uchwała RN

11/04/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że na podstawie par. 67 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza SM "Krakus" uchwałą RN - 011/2016 z dnia 23 marca 2016 r. uchwaliła Plan Gospodarczy Spółdzielni na 2016 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że w/w uchwalony Plan gospodarczy na 2016 r. jest dostępny dla członków Spółdzielni, po bezpiecznych zalogowaniu, w zakładce e-kartoteka, dokumenty moje spółdzielni/Rada Nadzorcza.

Ogłoszenie o przetargu dwustopniowym

23/03/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót : 1. „Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji wentylacyjno-spalinowych w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie”. 2. „Wykonanie naprawy dachu dla budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 3 w Krakowie”. 3. „Wykonanie remontu balkonów mieszkań budynku przy ulicy Pachońskiego 28 w Krakowie”. 4. „Wykonanie daszków wiatrołapów klatek schodowych budynku przy ul. Pachońskiego 28 w Krakowie”. 5. „Wykonanie malowania klatek schodowych, korytarzy w budynkach mieszkalnych przy ul. Białoprądnickiej 34B oraz Stachiewicza 35 w Krakowie”. 6. „Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ-ów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 22,24,26 w Krakowie”. 7. „Wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynku biurowym przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie”.

Informacja o ankietach

17/03/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” uprzejmie informuje, iż w dniu 10.03.2016 r. zostały dostarczone do skrzynek listowych ankiety w sprawie zamknięcia i zlikwidowania przewodu zsypowego znajdującego się w Państwa budynku. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do siedziby Spółdzielni lub wrzucić do „skrzynki korespondencyjnej S.M. „KRAKUS” znajdującej się na parterze budynku, w terminie *do dnia 24.03.2016 r. * dotyczy: Jaremy 1-15, Stachiewicza 35, 35B, 40, 40A, Chełmońskiego 4, Kijowska 48, Różyckiego 4, 5, 6, 7, Gnieźnieńska 22, 24, 26, Palacha 3, 5, 7, 9.

Ogłoszenie o przetargu

25/02/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 44, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Gnieźnieńskiej 24 i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na III piętrze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, ciemnej kuchni, przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 1,5 m2.

Zawiadomienie dla członków oczekujących Spółdzielni

13/01/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zawiadamia członków oczekujących o możliwości uzyskania lokalu mieszkalnego „z odzysku” oznaczonego nr 44 przy ul. Gnieźnieńskiej 24 w Krakowie, o pow. użytkowej 35,4 m2 , usytuowanego na III p., do którego przynależy piwnica o pow. 1,5 m2, poprzez zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności tego lokalu i przeniesienia własności.

Składanie aplikacji

11/01/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” zaprasza do składania aplikacji na stanowiska: 1. Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego, 2. Inspektor ds. budowlanych, 3. Administrator Osiedla

Dzień wolny

22/12/15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRAKUS” informuje, że w dniu 24.12.2015 r. (tj. czwartek) biura spółdzielni będą nieczynne. W przypadku wystąpienia ewentualnych awarii instalacji budynku prosimy o zgłaszanie ich do Firmy „EWBUD” na podane poniżej telefony alarmowe: 512-288-030 lub 509-075-306

Zawiadomienie

22/12/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza SM "Krakus" przyjęła następujące ustalenie dotyczące kontaktów z mieszkańcami zasobów SM "Krakus": Ustalenie RN – 01/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie współpracy z Radami Osiedla i powołania stałych dyżurów Rady Nadzorczej do kontaktu z mieszkańcami w zasobach SM „Krakus” „Rada Nadzorcza SM „Krakus” postanawia nawiązać szerszą współpracę z Radami Osiedla poprzez organizowanie spotkań z Przewodniczącymi Stałych Komisji w zależności od potrzeb oraz ustalić stały dyżur Rady Nadzorczej do kontaktów z mieszkańcami w zasobach SM „Krakus” w III środę m-ca w godz. 16.00 do 17.00” miejsce dyżurów: Kraków, ul. Świętokrzyska 12, II p. pok 207 Jednocześnie Rada Nadzorcza ustaliła następujące daty dyżurów w I półroczu 2016 r.: 20.01.2016 r. 17.02.2016 r. 16.03.2016 r. 20.04.2016 r. 18.05.2016 r.

Przebieg tramwaju na Azory

21/12/15

Zarząd Spółdzielni informuje, szczegółowe mapy ilustrujące przebiegi proponowanego wariantu linii tramwajowej z os. Krowodrza Górka na os. Azory, są dostępne do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12

Nowe taryfy MPEC S.A.

24/11/15

Spółdzielnia przedkłada otrzymaną informację od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie o zatwierdzonych nowych taryfach dla ciepła dostarczanego przez CEZ Skawina S.A. oraz ArcelorMittal Poland S.A.

Azory - koncepcja linii tramwajowej

20/11/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” przedstawia otrzymane opracowania graficzne koncepcji przebiegu linii tramwajowej z os. Krowodrza Górka na os. Azory, w trzech wariantach.

Ogłoszenie o najmie lokalu mieszkalnego

29/10/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje o możliwości najmu lokalu mieszkalnego nr 121 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie. Lokal położony na X piętrze, składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju, przedsionka i łazienki, o powierzchni użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,0 m2. Czynsz najmu – 30,00 zł/m2 pow. uż. lokalu + pozostałe składniki opłat za użytkowanie lokalu, łącznie miesięczna opłata wynosić będzie ok. 1.300 zł.

Informacja dla członków SM "Krakus"

12/10/15

Zarząd Spółdzielni informuje członków Spółdzielni, iż został opublikowany protokół z kompleksowej lustracji za okres 01.10.2011 r. - 31.12.2014 r. wraz z erratą do tego protokołu. Protokół ten dostępny jest dla członków Spółdzielni po bezpiecznym zalogowaniu się do zakładki "e-kartoteka" - dokumenty mojej Spółdzielni - Folder - Informacje.

Ankieta wśród mieszkańców Różyckiego 6

12/10/15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” uprzejmie informuje, iż w dniu 12.10.2015 r. zostały dostarczone do Państwa skrzynek listowych ankiety w sprawie podniesienia stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości Różyckiego 6 z kwoty 1,50 zł/m2 na 2,50 zł/m2 od dnia 01.03.2016 r. w związku z planowanym remontem WLZ, tak aby nie korzystać z kredytów bankowych w celu sfinansowania prac. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do siedziby Spółdzielni lub wrzucić do „skrzynek korespondencyjnych S.M. KRAKUS” znajdujących się na parterze budynku, w terminie do 30.10.2015 r.

Ankieta wśród mieszkańców nieruchomości Legnicka 24, 24A

29/09/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że postanowił przeprowadzić wśród mieszkańców nieruchomości Legnicka 24, 24A ankietę mającą na celu uzyskanie opinii na temat kontynuacji remontu drogi wewnętrznej na nieruchomości przy ulicy Legnickiej 24 i 24A - na odcinku między budynkami nr 24 i 24A. Ankiety prosimy zwracać w terminie do dnia 07.10.2015 r. wrzucając do skrzynek korespondencyjnych SM KRAKUS umieszczonych na klatkach schodowych budynku, oddając do sekretariatu pok. 203 - Świętokrzyska 12 lub zwracając przesyłką pocztową.

Uruchomienie centralnego ogrzewania

28/09/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28.09.2015 r., wystąpił z wnioskiem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie o uruchomienie centralnego ogrzewania w nieruchomościach będących w zarządzie Spółdzielni.

Zawiadomienie o zebraniu - Gnieźnieńska 22, 24, 26

22/09/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia, że w dniu 07 października 2015 r. (środa) o godz. 17:30 w sali konferencyjnej SM „Krakus” przy ul. Świętokrzyskiej 12 (pok. 206, II p.) w Krakowie odbędzie się ZEBRANIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W NIERUCHOMOŚCI GNIEŹNIEŃSKA 22, 24 i 26 w celu wyboru członka Rady Osiedla „Azory” - przedstawiciela w/w nieruchomości.

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

16/09/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 października 2015 roku na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”, ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 630 23 06.

Ogłoszenie o przetargu

07/09/15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88B, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kluzeka 5 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”, położonego na XI p., składającego się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc, o pow. użytkowej 44,04 m2. Cena wywoławcza – 170.000,00 zł. Wadium – 8.500,00 zł.

Ogłoszenie o przetargach

07/09/15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych i sprzedaży: • Lokal nr 121 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie położony na X piętrze, składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju, przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,0 m2 . Cena wywoławcza – 200.000,00 zł. Wadium – 10.000,00 zł. Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.09.2015 r. (środa) o godz. 09:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206 • Lokal nr 1A przy ul. Szafirowej 8 w Krakowie położony na parterze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi, łazienki i wc, (możliwość innej aranżacji wnętrza), o pow. użytkowej 60,4 m2. Cena wywoławcza – 200.000,00 zł. Wadium – 10.000,00 zł. Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.09.2015 r. (środa) o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.

Informacja Rady Nadzorczej

05/08/15

Zgodnie z ustaleniem RN - 01/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. - Rada Nadzorcza SM "Krakus" ustaliła stały dyżur członków Rady Nadzorczej w trzecią środę każdego miesiąca w godz. 16 - 17.

Zawiadomienie Zarządu Spółdzielni

05/08/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKUS” informuje, że dzień 17.08.2015 r. (tj. poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółdzielni. Wobec powyższego biura Spółdzielni w tym dniu będą nieczynne. W przypadku wystąpienia ewentualnych awarii instalacji budynku prosimy o zgłaszanie ich do Firmy „EWBUD” na podane poniżej telefony alarmowe: 512-288-030 lub 509-075-306.

Ogłoszenie o przetargu - remont instalacji WLZ

29/07/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót: 1.„Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „ Krakus” przy ulicy Różyckiego 6 w Krakowie”. 2.„Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „ Krakus” przy ulicy Różyckiego 4 w Krakowie”. 3.„Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „ Krakus” przy ulicy Radzikowskiego 72 w Krakowie”.

Ogłoszenie o przetargu - naprawa dachu Bursztynowa 3

29/07/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na „Wykonanie naprawy dachu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bursztynowej 3 w Krakowie”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 70 zł + VAT oferenci mogą zakupić w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34 i po przedłożeniu kopii wpłaty opłaty za SIWZ Opłatę za SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni, tj. Bank Pocztowy SA o/o w Krakowie nr 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010

Ogłoszenie o przetargu na lokal niemieszkalny - pracownia plastyczna

08/07/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88B, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kluzeka 5 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”, położonego na XI p., składającego się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc, o pow. użytkowej 44,04 m2. Cena wywoławcza – 190.534,00 zł. Wadium – 9.600,00 zł.

Ogłoszenie o przetargu na lokale mieszkalne

08/07/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych i sprzedaży: Lokal nr 121 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie położony na X piętrze, składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju, przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m? oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,0 m2. Cena wywoławcza – 208.631,00 zł. Wadium – 10.500,00 zł. Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.08.2015 r. (środa) o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206 Lokal nr 1A przy ul. Szafirowej 8 w Krakowie położony na parterze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi, łazienki i wc, (możliwość innej aranżacji wnętrza), o pow. użytkowej 60,4 m?. Cena wywoławcza – 214.000,00 zł. Wadium – 10.700,00 zł. Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.08.2015 r. (środa) o godz. 11:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.

Informacja

09/06/15

Zarząd Spółdzielni informuje, że na posiedzeniu w dniu 02.06.2015 r. Rada Nadzorcza SM "Krakus" wybrała spośród 12 członków Rady, przewodniczącego i dwóch zastępców oraz sekretarza. Ponadto Rada Nadzorcza powołała trzy stałe komisje i po ukonstytuowaniu skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 1. Małgorzata Brajczewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 2. Wanda Gustaw-Klimowicz - Z-ca Przew. Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Samorządowej, 3. Piotr Świeży - Z-ca Przew. Przewodniczący Komisji Rewizyjno-Ekonomicznej, 4. Leszek Hojdus - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 5. Barbara Bartczak-Krawczyk - Sekretarz Rady, 6. Danuta Babula-Górnisiewicz - Członek Rady, 7. Stefan Biedroń - Członek Rady, 8. Józef Duda - Członek Rady, 9. Stanisław Pastuła - Członek Rady, 10. Teresa Piórko - Członek Rady, 11. Wojciech Przęczek - Członek Rady, 12. Jan Zych - Członek Rady.

Informacja

02/06/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKUS” informuje, że w dniu 05.06.2015 r. (tj. piątek) biura spółdzielni będą nieczynne. W przypadku wystąpienia ewentualnych awarii instalacji budynku prosimy o zgłaszanie ich do Firmy „EWBUD” na podane poniżej telefony alarmowe: 512-288-030 lub 509-075-306.

Informacja o sprzedaży lokalu mieszkalnego

21/05/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje o możliwości nabycia lokalu mieszkalnego nr 121 przy ul.Różyckiego 4 poprzez zawarcie notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Lokal położony na X piętrze, składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju, przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,0 m2.

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 30.05.2015

15/05/15

Informacja dla Członków SM „KRAKUS” - Zarząd Spółdzielni przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKUS” w dniu 30.05.2015 r. W uzupełnionym porządku obrad uwzględnione zostały projekty uchwał i żądania zgłoszone przez członków Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., z późniejszymi zmianami.

Informacja dla członków SM "Krakus" o Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2015 r.

15/05/15

Zarząd Spółdzielni przypomina, że w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, wyłożone są niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi: a) sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2014 r., b) sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, c) sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 31.05.2014 r., d) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od 04.06.2014 r. do 13.05.2015 r., e) projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, f) protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 31.05.2014 r. Wyżej wymienione dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl po bezpiecznym zalogowaniu - zakładka e-kartoteka.

Informacja o przeprowadzanych ankietach wśród mieszkańców

12/05/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że do skrzynek pocztowych zostały wrzucone ankiety: 1. Dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości Palacha 3,5,7,9 - na podstawie złożonego wniosku na zebraniu członków zamieszkałych w w/w nieruchomości. Ankiety należy zwrócić do dnia 30.05.2015 r. 2. Dotycząca dalszego stosowania do rozliczeń c.o. współczynników redukcyjnych w lokalach mieszkalnych w nieruchomości Mazowiecka 131/Kijowska 48 - na podstawie złożonego wniosku na zebraniu członków zamieszkałych w w/w nieruchomości. Ankiety należy zwrócić do dnia 22.05.2015 r.

Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie 30.05.2015 r.

29/04/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 39 i 40 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30.05.2015 r. /sobota/, godz. 9.00. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej, Kraków, ul. Łokietka 60.

Informacja - zmieniony harmonogram zebrań

02/04/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że w kwietniu będą odbywać się zebrania członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach, zgodnie z załączonym harmonogramem zebrań. Ponadto informujemy, iż na zebraniach tych przeprowadzane będą wybory członków Rad Osiedli - przedstawicieli nieruchomości.

Uchwalenie Planu gospodarczego Spółdzielni

31/03/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że na podstawie par. 67 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza SM "Krakus" uchwałą RN - 055/2015 z dnia 25 marca 2015 r. uchwaliła "Plan Gospodarczy SM "Krakus" na 2015 rok"

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

02/03/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Różyckiego 7 i sprzedaży tego lokalu. Lokal położony na parterze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, ciemnej kuchni , przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 1,2 m2.

Informacja dla Członków Spółdzielni o dostępnych materiałach na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14.03.2015 r.

27/02/15

Zarząd Spółdzielni informuje, że wyłożone zostały w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, następujące dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi: projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, projekt jednolitego tekstu Statutu oraz projekt Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni. Ponadto informujemy, że w/w dokumenty dostępne są dla członków Spółdzielni po bezpiecznym zalogowaniu się na stronie internetowej Spółdzielni (e-kartoteka, dokumenty mojej Spółdzielni, zakładka Walne Zgromadzenie).

Zmiana regulaminu

26/02/15

Zarząd Spółdzielnia informuje, iż Rada Nadzorcza SM "Krakus", uchwałą RN - 032/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. dokonała zmian niektórych zapisów w Regulaminie rozliczania kosztów zarządzania nieruchomościami i ustalania opłat za użytkowanie lokali. Regulamin ten dostępny jest w zakładce: Akty prawne - Statut, regulaminy.

Wynik ankiety

24/02/15

Wyniki z przeprowadzonej ankiety w sprawie dzierżawy działek w celu urządzenia dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców budynku przy ul. Różyckiego 6

Ogłoszenie o przetargu

19/02/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót: 1. „Wykonanie pomiarów elektrycznych 5-letnich instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych SM” Krakus” w Krakowie ”. 2. „Wykonanie przeglądów 5-letnich stanu technicznego w budynkach stanowiących zasoby SM „ Krakus” w Krakowie zgodnie z art.62.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane”

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

18/02/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 39 i 40 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 14.03.2015 r. /sobota/, godz. 10.00, w celu uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej, Kraków, ul. Łokietka 60.

Informacja dotycząca udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego dla członków SM Krakus

12/02/15

W związku z licznymi prośbami mieszkańców o zabezpieczenie materiału archiwalnego zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego Firma Hotspot zaproponowała aby przydzielić ograniczony dostęp do archiwum do określonych kamer i przez ograniczony czas. Pokrzywdzony lokator będzie mógł pobrać na dysk swojego komputera zapis kamer bez dodatkowych opłat. Okresowy dostęp do archiwum będzie przydzielany na podstawie pisemnej informacji (mail na adres spółdzielni spoldzielnia@krakus.net.pl lub pismo złożone na dziennik podawczy) gdzie lokator poda:

Zmiana regulaminu

05/02/15

Zarząd Spółdzielnia informuje, iż Rada Nadzorcza SM "Krakus", uchwałą RN - 021/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. dokonała zmian niektórych zapisów w Regulaminie udzielania zamówień na usługi, roboty i dostawy świadczone dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus".

Konkurs na Członka Zarządu

02/02/15

RADA NADZORCZA SM „Krakus” w Krakowie ogłasza „KONKURS na CZŁONKA ZARZĄDU pełniącego funkcję KIEROWNIKA Działu Techniczno-Administracyjnego”.

Unieważnienie postępowania przetargowego i ogłoszenie nowego przetargu

26/01/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zawiadamia, że przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88B, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kluzeka 5, który miał się odbyć w dniu 03.02.2015 r., został przez Zarząd Spółdzielni unieważniony.

Ogłoszenie o przetargu

09/01/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 88B, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kluzeka 5, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”.

Ogłoszenie - przetarg

07/01/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:„Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach stanowiących zasoby SM „Krakus” w Krakowie”.