• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” została założona i zarejestrowana w 1958 roku. Należy do krakowskich spółdzielni mieszkaniowych, które decydowały o obliczu i rozmiarach budownictwa mieszkaniowego w Krakowie. W 1990 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”, posiadająca wówczas 10,5 tys. mieszkań, uległa podziałowi na 5 spółdzielni, podobnie jak wszystkie pozostałe duże krakowskie spółdzielnie. W wyniku podziału w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” pozostało jedno z pięciu osiedli –Osiedla Azory oraz członkowie oczekujący na przydział mieszkania. W 1994 roku na majątek spółdzielni przeszedł biurowiec po byłym Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mieszkaniowych przy ul. Świętokrzyskiej 12.
 

Aktualnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” zrzesza 2.850 członków, zarządza zasobem lokali o ogólnej powierzchni 124.372m2, co obejmuje 2.730 lokali mieszkalnych oraz lokale użytkowe i garaże o łącznej powierzchni 11.677m2.

Wykorzystując wieloletnią tradycję polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i własne bogate doświadczenia, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” stara się być organizacją nowoczesną, elastycznie reagującą na zmieniające się sytuacje na rynku mieszkaniowym, wymagania członków Spółdzielni, właścicieli nie będących członkami, najemców oraz potencjalnych nowych klientów i dynamiczne przekształcenia, którym podlega rynek nieruchomości.