• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Przetargi

przetarg nieograniczony dwustopniowy

09/01/24

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach nieruchomości pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”

Przetarg nieograniczony - 20/12/2023

20/12/23

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie zadania pn.: „Wyznaczenie metodą obliczeniową współczynników wyrównawczych zużycia ciepła za ogrzewanie – LAF dla budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” oraz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Białoprądnicka 34C w Krakowie"

Przetarg nieograniczony

26/10/23

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie remontu dachu wraz z tarasami i balkonami nad częścią usługową w budynku przy ul. Mazowieckiej 131 w Krakowie”

przetargi na prace

10/06/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

ogłoszenie - mieszkanie na przetarg

25/06/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 104 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu.

ogłoszenie o przetargu - wodomierze

14/05/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza konkurs ofert na dostawę, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) wraz z dostarczeniem materiałów instalacyjnych i wykonaniem instalacji pod wodomierz, oraz wymiana w ramach legalizacji wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach będących w zasobach SM KRAKUS.

lokal mieszkalny na sprzedaż - Różyckiego 5/77

12/03/19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 77 przy ul. Różyckiego 5 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na VI p., składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 2,1 m2.

ogłoszenie o zatrudnieniu

22/11/18

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” zatrudni na umowę zlecenie osobę w charakterze kontrolera strefy ruchu osiedlowego na terenach zarządzanych przez spółdzielnię.

przetarg na spółdzielcze prawo do lokalu - pracowni plastycznej

22/10/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88A, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Białoprądnickiej 17 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”, usytuowanego na XI piętrze, o pow. użytkowej 38,92 m2.

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

05/10/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót: Zadanie 1. Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawodzie 7 w Krakowie Zadanie 2. Wykonanie szlifowania lastrika na klatkach schodowych w budynku przy ul. Palacha 15 w Krakowie

przetarg na lokal mieszkalny

26/09/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Jaremy 13 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na III p., składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, o pow. użytkowej 41,80 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 1,69 m2.

ubezpieczenie majątku Spółdzielni

20/09/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni oraz odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni na rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH DWUSTOPNIOWYCH

22/08/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót: Zadanie 1. Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawodzie 7 w Krakowie Zadanie 2. Wykonanie szlifowania lastrika na klatkach schodowych w budynku przy ul. Palacha 15 w Krakowie Zadanie 3. Wykonanie remontu chodnika przy budynku - ul. Palacha 15 w Krakowie

przetarg - dostawa, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody

30/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza konkurs ofert na dostawę, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) wraz z dostarczeniem materiałów instalacyjnych i wykonaniem instalacji pod wodomierz, oraz wymianę w ramach legalizacji wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach będących w zasobach SM KRAKUS.

ogłoszenie o przetargach

18/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót: Zadanie 1. Wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stachiewicza 35 w Krakowie Zadanie 2. Wykonanie remontu pokrycia dachu maszynowni trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kijowskiej 48 oraz uszczelnienie dachu wzdłuż attyk i przy kominach wraz z wymianą wyłazów dachowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mazowieckiej 131 w Krakowie Zadanie 3. Świadczenie poniżej wymienionych usług w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mazowieckiej 131 oraz Kijowskiej 48 w Krakowie

ogłoszenie o przetargach nieograniczonych dwustopniowy

04/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót: Zadanie 1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stachiewicza 40A w Krakowie Zadanie 2. Remont balkonów p.poż. wraz z likwidacją drzwi i położeniem płytek oraz malowaniem klatki schodowej i korytarzy w budynku przy ul. Różyckiego 6 w Krakowie Zadanie 3. Malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 22 w Krakowie

przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny Stachiewicza 40/59

15/03/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Stachiewicza 40 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na V p., składa się z trzech pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki, o pow. użytkowej 43,6 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 1,2 m2. Cena wywoławcza wynosi 220.500,00 zł. Wadium w wysokości 11.025,00 zł.

przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny Jaremy 1/22

15/03/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Jaremy 1 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na IV p., składa się z trzech pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki, o pow. użytkowej 45,8 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 2,0 m2. Cena wywoławcza wynosi 239.700,00 zł. Wadium w wysokości 11.985,00 zł.

lokal mieszkalny na sprzedaż - Różyckiego 4/107

21/09/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 107 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie i sprzedaży tego lokalu.

lokale mieszkalne w postępowaniach przetargowych

09/08/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych i sprzedaży, składających się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu sprzedaż

24/07/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 66A, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Pigonia 4 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”

mieszkanie sprzedaż

24/07/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 43 przy ul. Palacha 15 w Krakowie i sprzedaży tego lokalu.

ogłoszenie - przetarg nieograniczony dwustopniowy

12/07/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie remontu tarasu przy budynku na os. Niepodległości 3A w Krakowie - segment II, klatki 4, 5, 6 wraz z częścią półokrągłą od strony południowej.

rozstrzygnięte postępowania przetargowe

19/06/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że Zarząd Spółdzielni zatwierdził wnioski Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargów oraz konkursu ofert w ramach zapytania o ofertę i cenę na wybór wykonawców na n/w zadania:

mieszkanie sprzedaż

08/06/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Jaremy 15 i sprzedaży tego lokalu.

Informacja o przetargu na lokal mieszkalny

24/10/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 73, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Różyckiego 7 i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na VI piętrze, składa się z jednego pokoju, przedpokoju z wnęką kuchenną i łazienki, o pow. użytkowej 19,9 m2.

zawiadomienie dla członków oczekujących

15/09/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus w Krakowie zawiadamia członków oczekujących o możliwości uzyskania lokalu mieszkalnego „z odzysku” oznaczonego nr 73 przy ul. Różyckiego 7 w Krakowie, o pow. użytkowej 19,9 m2, usytuowanego na VI p., poprzez zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności tego lokalu i przeniesienia własności.

przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

27/07/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88A, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Pachońskiego 14 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”, położonego na XI piętrze, o powierzchni użytkowej 39,0 m2

Ogłoszenie o przetargu dwustopniowym

23/03/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót : 1. „Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji wentylacyjno-spalinowych w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie”. 2. „Wykonanie naprawy dachu dla budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 3 w Krakowie”. 3. „Wykonanie remontu balkonów mieszkań budynku przy ulicy Pachońskiego 28 w Krakowie”. 4. „Wykonanie daszków wiatrołapów klatek schodowych budynku przy ul. Pachońskiego 28 w Krakowie”. 5. „Wykonanie malowania klatek schodowych, korytarzy w budynkach mieszkalnych przy ul. Białoprądnickiej 34B oraz Stachiewicza 35 w Krakowie”. 6. „Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ-ów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 22,24,26 w Krakowie”. 7. „Wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynku biurowym przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie”.

Ogłoszenie o przetargu

25/02/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 44, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Gnieźnieńskiej 24 i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na III piętrze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, ciemnej kuchni, przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 1,5 m2.

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

16/09/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 października 2015 roku na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”, ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 630 23 06.

Ogłoszenie o przetargu

07/09/15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88B, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kluzeka 5 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”, położonego na XI p., składającego się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc, o pow. użytkowej 44,04 m2. Cena wywoławcza – 170.000,00 zł. Wadium – 8.500,00 zł.

Ogłoszenie o przetargach

07/09/15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych i sprzedaży: • Lokal nr 121 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie położony na X piętrze, składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju, przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,0 m2 . Cena wywoławcza – 200.000,00 zł. Wadium – 10.000,00 zł. Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.09.2015 r. (środa) o godz. 09:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206 • Lokal nr 1A przy ul. Szafirowej 8 w Krakowie położony na parterze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi, łazienki i wc, (możliwość innej aranżacji wnętrza), o pow. użytkowej 60,4 m2. Cena wywoławcza – 200.000,00 zł. Wadium – 10.000,00 zł. Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.09.2015 r. (środa) o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.

Ogłoszenie o przetargu - remont instalacji WLZ

29/07/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót: 1.„Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „ Krakus” przy ulicy Różyckiego 6 w Krakowie”. 2.„Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „ Krakus” przy ulicy Różyckiego 4 w Krakowie”. 3.„Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „ Krakus” przy ulicy Radzikowskiego 72 w Krakowie”.

Ogłoszenie o przetargu - naprawa dachu Bursztynowa 3

29/07/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na „Wykonanie naprawy dachu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bursztynowej 3 w Krakowie”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 70 zł + VAT oferenci mogą zakupić w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34 i po przedłożeniu kopii wpłaty opłaty za SIWZ Opłatę za SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni, tj. Bank Pocztowy SA o/o w Krakowie nr 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010

Ogłoszenie o przetargu na lokal niemieszkalny - pracownia plastyczna

08/07/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88B, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kluzeka 5 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”, położonego na XI p., składającego się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc, o pow. użytkowej 44,04 m2. Cena wywoławcza – 190.534,00 zł. Wadium – 9.600,00 zł.

Ogłoszenie o przetargu na lokale mieszkalne

08/07/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych i sprzedaży: Lokal nr 121 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie położony na X piętrze, składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju, przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m? oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,0 m2. Cena wywoławcza – 208.631,00 zł. Wadium – 10.500,00 zł. Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.08.2015 r. (środa) o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206 Lokal nr 1A przy ul. Szafirowej 8 w Krakowie położony na parterze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi, łazienki i wc, (możliwość innej aranżacji wnętrza), o pow. użytkowej 60,4 m?. Cena wywoławcza – 214.000,00 zł. Wadium – 10.700,00 zł. Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.08.2015 r. (środa) o godz. 11:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.

Ogłoszenie o przetargu

19/02/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót: 1. „Wykonanie pomiarów elektrycznych 5-letnich instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych SM” Krakus” w Krakowie ”. 2. „Wykonanie przeglądów 5-letnich stanu technicznego w budynkach stanowiących zasoby SM „ Krakus” w Krakowie zgodnie z art.62.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane”

Unieważnienie postępowania przetargowego i ogłoszenie nowego przetargu

26/01/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zawiadamia, że przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88B, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kluzeka 5, który miał się odbyć w dniu 03.02.2015 r., został przez Zarząd Spółdzielni unieważniony.

Ogłoszenie o przetargu

09/01/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 88B, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kluzeka 5, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”.

Ogłoszenie - przetarg

07/01/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:„Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach stanowiących zasoby SM „Krakus” w Krakowie”.