• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Sekretariat spółdzielni

Sekretariat Spółdzielni - dziennik podawczy pok. 203
Pracownik w Sekretariacie jest odpowiedzialny za przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie Prezesowi Zarządu - Kierownikowi bieżącej działalności Spółdzielni do zapoznania się i dekretacji wszelkiej korespondencji, faktur, rachunków i innych dokumentów wpływających do Spółdzielni.

Godz. urzędowania: 
Pon.  7:00 – 15:00
Wt.    7:00 – 15:00
Śr.     7:00 – 17:00
Cz.    7:00 – 15:00
Pt.     7:00 – 13:00

tel. +12 630-23-05, 630-23-06
fax +12 633-70-74
email: spoldzielnia@krakus.net.pl