• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zarząd

 

Prezes Zarządu

Kierownik Spółdzielni

mgr inż. Ireneusz Biernat

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Nr licencji 2041

Z-ca Prezesa ds. Finansowo - Ekonomicznych

Główny Księgowy

mgr Barbara Urbańska