• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Dział Techniczno - Administracyjny

Dział Techniczno-Administracyjny: II p. pok.  216-219

Zakres działania Działu Techniczno-Administracyjnego

Informacje techniczne o użytkowaniu lokali
Prowadzenie nadzoru remontów zleconych Firmom zewnętrznym
Prowadzenie spraw odbiorów technicznych
Ocena skutków technicznych usterek budowlanych i awarii w lokalach
Prowadzenie spraw przeglądów wynikających z Prawa Budowlanego
Prowadzenie spraw terenowo-prawnych
Prowadzenie spraw przeglądów kominiarskich, gazowych, elektrycznych
Wydawanie warunków technicznych remontów mieszkań wykonywanych przez mieszkańców 
Przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii w budynkach i w lokalach
Nadzór nad firmą konserwującą zasoby Spółdzielni
Nadzór i kontrola utrzymania porządku w nieruchomościach budynkowych
Nadzór i kontrola utrzymania zieleni
Nadzór i kontrola usług wywozu nieczystości
Sprawy użytkowania pomieszczeń wspólnego użytku
Sprawy dzierżawy terenów
Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sanepidem, MOPS, Urzędem Miasta Krakowa
Przyjmowanie skarg o zakłócania spokoju

Podział administratorek

Imię i nazwiskoBudynkiPokój i telefonAdres e-mail
Marta ZającRóżyckiego 4, 5, 6, 7, biurowiec Świętokrzyska 12, Mazowiecka  131, Kijowska 48.pok. 216, tel. 12/630-24-23 

Joanna Nowakowska

Białoprądnicka 34, 34A, 34B, WM Białoprądnicka 34C, Bursztynowa 3, Zawodzie 3, 7, Szafirowa 8, Pachońskiego 28, Legnicka 24, 24A, Niepodległości 3A, pasaż handlowy Szafirowa, garaże Zawodziepok. 216, tel. 12/630-23-21

 

Aneta ŁukaszewskaStachiewicza 35, 35B, 40, 40A, Chełmońskiego 4, Palacha 3, 5, 7, 9, Palacha 15, pawilon M-akowskiego, garaże Makowskiego, pawilon Wybickiegopok. 216, tel. 12/630-24-23 
Joanna MłotkowskaJaremy 1-15;  Radzikowskiego 72;  Gnieźnieńska  22,24,26 pok216 , tel. 12/630-23-20 

USTERKI I AWARIE