• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ankiety Legnicka 24, 24A - 25/01/17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że do skrzynek pocztowych wrzucone zostały ankiety w sprawie wyrażenia opinii na temat rozwiązania umowy dzierżawy parkingu oraz przeznaczenia terenu na potrzeby mieszkańców nieruchomości Legnicka 24, 24 A. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do siedziby Spółdzielni lub wrzucić do „skrzynki korespondencji z SM „Krakus” znajdującej się na parterze budynku w terminie do dnia 10.02.2017 r.