• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Bonifikata w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu - 26/01/18

Zarząd SM ,,Krakus’’ przypomina, że osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, które nie przekształciły mieszkania w odrębną własność, a których dochód miesięczny za rok 2017 na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, mogą ubiegać się o przyznanie bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W związku z powyższym, zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do pok. 211 w biurze Spółdzielni przy ul. Świoętokrzyskiej 12 w celu pobrania stosownego druku  ,,Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.’’

Wypełniony wniosek należy składać w  Spółdzielni do środy 28  lutego 2018 r.

Natomiast osoby, które przekształciły mieszkania w odrębną własność (do dnia 31.12.2017 r.), chcące uzyskać bonifikatę, powinny we własnym zakresie ubiegać się o nią w Urzędzie Miasta Krakowa.