• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

dyżury członków Rady Nadzorczej - 28/06/18

Rada Nadzorcza SM "Krakus" informuje, iż przyjęcia stron przez członków Rady Nadzorczej odbywać sie będą w druga środę każdego miesiąca  w godz. 16 00 - 17 00, począwszy od miesiąca września.