• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Harmonogram Zebrań członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach w 2016 r. - 24/02/16

Zarząd Spółdzielni, uchwałą Z - 027/2016 z dnia 18.02.2016 r., postanowił zwołać zebrania członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach w zasobach SM "Krakus" w 2016 r. w terminach wynikających z harmonogramu tych zebrań, który jest dostępny poniżej.