• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja dla członków SM „Krakus” w sprawie wyników korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej uchwał Walnego Zgromadzenia - 25/06/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie przekazuje informację w sprawie wyników korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej 2 uchwał Walnego Zgromadzenia dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. i podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.

  1. Karty do głosowania zawierające Uchwałę WZ – 1/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” za rok 2019 przekazane zostały 2878 członkom Spółdzielni.

Zwrócono do Spółdzielni 929 kart, w tym oddano:

- „za” - 814 głosów,

- „przeciw” - 8 głosów,

- „wstrzymuję się” - 60 głosów,

- 47 głosów nieważnych.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

  1. Karty do głosowania zawierające Uchwałę WZ – 2/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r. przekazane zostały 2878 członkom Spółdzielni.

Zwrócono do Spółdzielni 929 kart, w tym oddano:

- „za” - 835 głosów,

- „przeciw” - 11 głosów,

- „wstrzymuję się”- 38 głosów,

- 45 głosów niewaznych.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

Tym samym w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dla wszystkich osób będących członkami Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2019 r. i pozostających członkami Spółdzielni w roku 2020 utrzymane zostanie dofinansowanie z nadwyżki bilansowej za rok 2019 do stawki eksploatacyjnej w wysokości 0,75 zł/m2 powierzchni lokali  mieszkalnych i garaży wchodzących w skład zasobów gospodarki mieszkaniowej.

Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim członkom za aktywny udział w głosowaniu ww. uchwał.