• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

informacja dla mieszkańców nieruchomości Mazowiecka 131/Kijowska 48 - 04/12/17

Zarząd Spółdzielni informuje, iż na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości, zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców nieruchomości Mazowiecka 131, Kijowska 48 w celu uzyskania opinii dotyczącej zadowolenia z jakości świadczonych usług w zakresie utrzymania czystości i porządku przez firmę obecnie świadczącą taką usługę.

Druki ankiet zostały dostarczone do skrzynek listowych.

Prosimy o ich wypełnienie i dostarczenie do biura Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12 lub wrzucenie ich do skrzynki "Korespondencja SM Krakus" (usytuowanej na parterze) w terminie do 21.12.2017 r.