• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

informacja MPO - 29/06/20

EG.KA.4512.26.2020.MS           Kraków, dnia 25 czerwca 2020 r.
Szanowni Państwo,
W związku z pojawieniem się informacji dotyczących powstawania w wielu miejscach w kraju, nielegalnych miejsc magazynowania odpadów oraz nielegalnych transportów odpadów, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie, pragnie przypomnieć o najważniejszych zasadach dotyczących postępowania w przypadku stwierdzenia miejsc występowania tzw. „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
W celu ułatwienia wszystkim mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków dokonywania zgłoszeń w zakresie miejsc występowania tzw. „dzikich wysypisk”, uprzejmie informujemy, że z powodzeniem funkcjonuje aplikacja na telefon pn. :„Kiedy Wywóz”. Aplikacja ta pozwala na dokonanie zgłoszeń do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. w zakresie miejsc występowania na terenie Krakowa tzw. „dzikich wysypisk”. Każda osoba po pobraniu i otwarciu aplikacji „Kiedy wywóz” może dokonać zgłoszenia w ww. zakresie, w panelu pod nazwą „Odpady niczyje”. Aplikacja sama określa lokalizację „dzikiego wysypiska” oraz umożliwia przesłanie odpowiedniej informacji wraz ze zdjęciem do MPO https://mpo.krakow.pl/pl/mieszkancy/uslugi/dzikie_wysypiska. Dodatkowo zgłoszenia na temat miejsc nielegalnego składowania odpadów można również dokonywać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie MPO https://mpo.krakow.pl/index.php?lang=pl&p=kontakt&s=ogolny&pid= .