• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

informacja o wynikach ankiety - Legnicka 24, 24A - 02/03/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje o wynikach ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców nieruchomości Legnicka 24, 24A dotyczącej rozwiązania umowy dzierżawy parkingu oraz przeznaczenia tego terenu na potrzeby mieszkańców.

Na 110 przekazanych mieszkańcom ankiet - zwrócono 51 ankiet.

Za rozwiązaniem umowy dzierżawy wypowiedziało się 20 mieszkańców - przeciw 31.

Frekwencja ankiety wyniosła - 46,36 % 

Zarząd SM KRAKUS postanawia uznać ankietę za nieważną z uwagi na frekwencję poniżej 51%.