• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja o zatwierdzonych wnioskach Komisji przetargowej - 31/08/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że Zarząd zatwierdził wnioski Komisji przetargowej o wybór wykonawców na n/w zadania:

1. „Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Legnickiej 24, 24A w Krakowie”- wybór firmy: U.H.T i P Tomasz Tomasik, Trąbki 221, 32-020 Wieliczka

2. „Wykonanie dostawy i wymiany stolarki drzwiowej stalowej na aluminiową w budynkach mieszkalnych będących w zasobach SM „Krakus” przy ul. Legnickiej 24, 24A i ul. Różyckiego 6 w Krakowie” - wybór firmy: Okline Serwis Sp. z o.o. ul. Gromadzka 101, 30-719     Kraków

3. „Zakup, montaż i dostawa nowych altan śmietnikowych dla nieruchomości Stachiewicza 40, 40A i Chełmońskiego 4 w Krakowie wraz z robotami towarzyszącymi” - wybór firmy: U.H.T i P Tomasz Tomasik, Trąbki 221, 32-020 Wieliczka