• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja o zmianie cen za dostawę ciepła - 07/07/20

Wzrost cen za dostawę ciepła  od 15 lipca 2020 r.

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 15 lipca 2020 r. ulegną zmianie ceny za dostawy energii cieplej dla wszystkich odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.

PGE Energia Ciepła S.A Oddział Nr 1 w Krakowie uzyskał zatwierdzenie nowych taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zatwierdzona taryfa dla PGE Energia Cieplna skutkować będzie dla Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci MPEC S.A Kraków średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 7,3 %. Dotyczy to również  kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej .