• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

informacja o zmianie firmy konserwującej dźwigi osobowe - 26/02/20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRAKUS” uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców, że z dniem 28.02.2020 r. następuje zmiana firmy na bieżącą konserwację dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni.

Wszystkie przestoje i awarie dźwigów należy zgłaszać do nowej firmy, która gwarantuje całoroczne całodobowe pogotowie dźwigowe  tj.: 

Zakład Elektromechaniczny mgr Bogusław Sroka

Nr telefonów alarmowych12/288-20-53 lub 602-124-370