• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja o zmianie regulaminów - 10/05/16

Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada Nadzorcza SM "Krakus" w dniu 27.04.2016 r. uchwaliła zmiany do Regulaminu użytkowania lokali i porządku domowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" oraz uchwaliła nową treść Regulaminu rozliczania kosztów zarządzania nieruchomościami oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali.
W/w Regulaminy obowiązują od dnia 28.04.2016 r. i dostępne są w zakładce: Akty prawne/Statut, regulaminy