• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

informacja Rady Nadzorczej SM Krakus - 07/07/17

Rada Nadzorcza uchwałą RN 041/2017 z dnie 5 lipca 2017 r. w sprawie: składów osobowych Komisji Rady Nadzorczej, na podstawie § 68 Statutu Spółdzielni i § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej,  ustaliła następujący skład osobowy powołanych Komisji Rady Nadzorczej:

 

1. Komisja Rewizyjno-Ekonomiczna:

 • Przewodniczący Komisji –  Piotr Świeży
 • Członek Komisji –  Barbara Bartczak - Krawczyk
 • Członek Komisji –  Krzysztof Szpara
 • Członek Komisji –  Małgorzata Brajczewska
 • Członek Komisji –  Danuta Babula - Górnisiewicz
 • Członek Komisji –  Leszek Hojdus
 • Członek Komisji –  Bogumiła Radwańska
 • Członek Komisji –  Stefan Biedroń

2. Komisja GZM:

 •  Przewodniczący Komisji –  Leszek Hojdus
 • Członek Komisji –  Teresa Piórko
 • Członek Komisji –  Małgorzata Brajczewska
 • Członek Komisji –  Jan Zych
 • Członek Komisji –  Barbara Bartczak - Krawczyk
 • Członek Komisji –  Stanisław Pastuła
 • Członek Komisji –  Stefan Biedroń
 • Członek Komisji –  Bogumiła Radwańska

3. Komisja Organizacyjno-Samorządowa:

 • Przewodnicząca Komisji – Danuta Babula - Górnisiewicz
 • Członek Komisji –  Teresa Piórko
 • Członek Komisji –  Małgorzata Brajczewska
 • Członek Komisji –  Bogumiła Radwańska
 • Członek Komisji –  Stefan Biedroń
 • Członek Komisji –  Leszek Solarz