• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

informacja - tramwaj na Azory - 03/04/18

Zarząd SM ,,Krakus’’ przekazuje Państwu najświeższe informacje w sprawie realizacji w/w inwestycji. Zakład Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Krakowa ogłosił  przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z planem ma on być gotowy na wiosnę tego roku. Zaraz potem ZIM zamierza przeprowadzić przetarg na zaprojektowanie i realizację inwestycji, szacowanej na ok. 100 mln zł. Prace powinny się rozpocząć w 2019 roku. Zadanie ma polegać na budowie linii tramwajowej o długości ok. 2,5 km, podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną od pętli Krowodrza Górka, wzdłuż ul. Opolskiej do pętli Azory (w rejonie węzła przy ul. Weissa). W ramach przedsięwzięcia powstaną cztery przystanki tramwajowe, towarzysząca infrastruktura techniczna, urządzenia do sterowania ruchem i informacji pasażerskiej. Na końcu tego odcinka trasy, w rejonie ul. Weissa, zaplanowano parking park&ride na ok. 200 samochodów. Przewiduje się także budowę kładki rowerowej nad ul. Weissa i przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Opolską. Zmodernizowany będzie także układ drogowy powiązany z nową linią tramwajową. Opracowanie ma też uwzględniać kontynuację w kolejnych latach budowy trasy tramwajowej z Azorów do Bronowic, do pętli w rejonie ul. Chełmońskiego i Galerii Bronowice.  W załączeniu aktualna koncepcja realizacji przedmiotowej inwestycji.

wizualizacja

wizualizacja