• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja w sprawie realizacji programu opomiarowania ujęć wody w lokalach mieszkalnych - 20/12/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że od 12-tego listopada 2019 r. zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr WZ-13/2019 z dnia 15 czerwca 2019 r. został uruchomiony program opomiarowania ujęć  wody w lokalach mieszkalnych dotychczas nieopomiarowanych, jak i wymiany wodomierzy z odczytem manualnym na wodomierze z odczytem radiowym w lokalach opomiarowanych w związku z upływem okresu ważności ich legalizacji.

Wszystkie prace zostaną sfinansowane ze specjalnego funduszu celowego utworzonego z nadwyżki bilansowej za 2016r  Spółdzielni.

Celem przyjętego programu jest ujednolicenie systemu opomiarowania wszystkich ujęć wody w lokalach będących w zasobach SM Krakus.

Pozwoli to wyeliminować różnicę w kosztach rozliczenia przez niekontrolowany pobór wody  przez  osoby nie zgłoszone  do zamieszkania w lokalach nieopomiarowanych.

W tym celu Spółdzielnia podpisała stosowną umowę z firmą INSTAL-BUD oraz został opracowany harmonogram prac związanych z montażem oraz wymianą urządzeń pomiarowych w  poszczególnych budynkach.

O terminach realizacji przyjętego programu będziemy Państwa informowali pisemnie na drzwiach wejściowych i tablicach ogłoszeń poszczególnych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostępnianie mieszkań do realizacji przedmiotowych prac w podanych terminach.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca realizuje:

ETAP I:

a) Zadanie nr 1 - Wykonanie instalacji pod wodomierz i montaż wodomierzy dn 15 zimnej wody z nasadką radiową, z odczytem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Jaremy 1-15, Gnieźnieńska 22, 24, 26, Radzikowskiego 72, Różyckiego 4, 5, 6, 7, Chełmońskiego 4, Stachiewicza 35, 35B, 40, 40A, Palacha 3, 5, 7, 9, 15, Zawodzie 3 ,

b) Zadanie nr 2 - wymiana wodomierzy dn 15 zimnej wody z nasadką radiową, z odczytem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach przy ul. Jaremy 1-15, Gnieźnieńska 22, 24, 26, Radzikowskiego 72, Różyckiego 4, 5, 6, 7, Chełmońskiego 4, Stachiewicza 35, 35B, 40, 40A, Palacha 3, 5, 7, 9, 15, Zawodzie 3 ,

c) Zadanie nr 3 - wymiana wodomierzy dn 15 zimnej wody bez nasadki radiowej, na wodomierze z odczytem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach przy ul. Jaremy 1-15, Gnieźnieńska 22, 24, 26, Radzikowskiego 72, Różyckiego 4, 5, 6, 7, Chełmońskiego 4, Stachiewicza 35, 35B, 40, 40A, Palacha 3, 5, 7, 9, 15, Zawodzie 3,

d) Zadanie nr 4 - wymiana wodomierzy dn 15 ciepłej wody z nasadką radiową, z odczytem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach przy ul. Jaremy 1-15, Różyckiego  5, 7, Stachiewicza 35, 35B,  Palacha 3, 5, 7, 9,

e) Zadanie nr 5 - wymiana wodomierzy dn 15 ciepłej wody bez nasadki radiowej, na wodomierze z odczytem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynku przy  Radzikowskiego 72,

ETAP II:

f) Zadanie nr 1 - wymiana wodomierzy dn 15 zimnej wody z nasadką radiową, z odczytem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach przy al. Kijowskiej 48, ul. Mazowieckiej 131, Zawodzie 7, Szafirowa 8, Bursztynowa 3, Pachońskiego 28, Białoprądnicka 34, 34a, 34b, 34c, Legnicka 24, 24a oraz os Niepodległości 3a,

g) Zadanie nr 2 - wymiana wodomierzy dn 15 ciepłej wody z nasadką radiową, z odczytem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach przy ul. Gnieźnieńskiej 22, 24, 26, Różyckiego 4, 6, Stachiewicza 40, 40a, Chełmońskiego 4, Zawodzie 7, Bursztynowa 3, Białoprądnicka 34, 34a, 34b, 34c, Legnicka 24, 24a oraz os. Niepodległości 3a .