• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja w sprawie rocznych przeglądów stanu technicznego nieruchomości budynkowych w zasobach SM ,,Krakus’’ - 04/10/19

Zarząd SM ,,Krakus’’ informuje , że dniach 07.10.2019 r. - 25.10.2019 r. będą przeprowadzane roczne przeglądy stanu technicznego budynków na poszczególnych Nieruchomościach.

Przeglądy będą przeprowadzane przez pracowników Działu Techniczno-Administracyjnego.

Przeglądy te będą wpisane do książek obiektów zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i jednocześnie będą podstawą do przygotowania założeń do planu remontów na 2020 r.