• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacje Rady Nadzorczej SM Krakus" - 20/12/19

Rada Nadzorcza SM "Krakus" pracuje na podstawie zatwierdzonego Planu Pracy Rady Nadzorczej oraz planów pracy Komisji Stałych Rady

W okresie II półrocza Rada Nadzorcza kontrolowała realizację uchwalonych planów finansowych SM „Krakus”.

Ponadto Rada Nadzorcza analizowała realizację planu remontowego na 2019 r. czyli wykonanie prac na poszczególnych nieruchomościach, ich jakość oraz prawidłowość dokumentowania odbioru prac i finansowego rozliczania wykonanych prac.

Rada Nadzorcza uchwaliła nowe Regulaminy obowiązujące w S.M "Krakus" w tym:

- Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”,

- Regulamin rozliczania kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej (c.c.w.u.).

Obecnie trwają prace nad zmianą Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

Komisja Rewizyjno – Ekonomiczna Rady Nadzorczej rekomendowała Kancelarię Biegłych Rewidentów Bazan sp. z o. o do przeprowadzenia badania  sprawozdania finansowego  Spółdzielni za 2019 r. oraz pozytywnie zaopiniowała Firmę UNIQA do ubezpieczenia majątku Spółdzielni na rok następny.

Rada Nadzorcza przypomina o dyżurach, które są w każdą II środę miesiąca w godzinach 16 00 – 17 00 w siedzibie Spółdzielni  - II p. pok. 207 .

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej gdzie na bieżąco są umieszczane informacje związane z działalnością Rady Nadzorczej.