• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Jubileusz 60-lecia działalności SM "Krakus" - 01/10/18

W dniu 24 września 1958 r została dokonana rejestracja pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krakus’’ przy Krakowskich Zakładach Przemysłu Piekarniczego w Krakowie.

Pierwszym Prezesem Zarządu był Pan Jan Borkowski .

Historia naszej Spółdzielni jest bogata, co pozwala nam cieszyć się ogromnym doświadczeniem, a także z przyjemnością wspominać zdarzenia, które przyczyniły się do naszych największych sukcesów. Pomimo zawirowań polityczno-gospodarczych nasza Spółdzielnia sprostała wymogom przemian i nadal funkcjonuje  działając na rzecz jej członków.

Na przestrzeni swoich 60 lat Spółdzielnia z powodzeniem realizowała standardy spółdzielczości. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu członków i zarządu Spółdzielnia racjonalnie gospodaruje zasobami zarówno mieszkaniowymi jak i komercyjnymi.

W 1990 r. Spółdzielnia Krakus została podzielona na pięć mniejszych spółdzielni a to: SM Łobzów, SM Krowodrza, SM Prądnik Biały Wschód, SM Prądnik Biały Zachód i oczywiście macierzysta SM Krakus

Dzisiaj zasoby Spółdzielni obejmują 32 budynki mieszkalne z 2.730 mieszkaniami .

Z okazji 60-lecia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krakus’’ w dniu 15 września 2018 r. w siedzibie Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca AGH ,,Krakus’’ odbył się uroczysty Jubileusz. Honorowy patronat nad Jubileuszem objął Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski. W uroczystości tej udział wzięli Przedstawiciele: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa ,Krajowej Rady Spółdzielczej, Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Związków Rewizyjnych, Spółdzielni powstałych w wyniku podziału SM ,,Krakus’’, Partnerzy, Liderzy Wydarzenia i Sponsorzy Jubileuszu oraz Członkowie Spółdzielni i Pracownicy.

W trakcie Jubileuszu zostały wręczone odznaczenia: ,,Za Zasługi dla Spółdzielczości” dla Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krakus’’, Srebrne „Krzyże Zasługi” oraz Złote Medale „Za Długoletnią Służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Honoris Gratia” nadany przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz odznaczenia ,,Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego’’ nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Wręczono również okolicznościowe Dyplomy dla Członków Spółdzielni o najdłuższym stażu zamieszkania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krakus’’.

Jubileusz uświetnił koncert Andrzeja i Mai Sikorowskich z zespołem .

Jubileusz 60-lecia działalności Spółdzielni - Sponsorzy i Liderzy Wydarzenia