• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Komunikat MPWiK - 29/11/16

Zarząd Spółdzielni przedstawia Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. dotyczący wysokości opłat taryfy na 2017 r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.