• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Komunikat MPWiK Kraków - 23/04/19

Zarząd Spółdzielni informuje, iż otrzymał komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Wobec powyższego cena 1 m dostarczanej wody i 1 m odebranych ścieków od dnia 24 maja 2019 r.wzrośnie o 19 groszy, tj.  o 1,9% i będzie obowiązywać do maja 2020 r.