• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

kwartalnik Krakowskie Wiadomości Spółdzielcze nr 1/2017 - 14/03/17

W kolejnym numerze KWS zostały zostały zamieszczone informacje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz wykonanie planu robót remontowych na 2016 i rzeczowy plan robót na 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Krakowskich Wiadomości Spółdzielczych.