• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. - 24/09/18

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach od 02.01.2018 r. do 30.08.2018 r. została przeprowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółzielni Mieszkaniowych w Krakowie lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.

Został sporządzony i przekazany do Spółdzielni protokół z przeprowadzonej lustracji, który jest dostepny dla członków Spółdzielni w biurze przy ul. Świętokrzyskiej 12. pok. 208 lub na stronie internetowej Spółdzielni, po bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce e-kartoteka: Dokumenty Spółdzielni/ folder protokół.

Ponadto Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie przygotował list polustracyjny, który jest do podrania w poniższym linku.