• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Nowe taryfy MPEC S.A. - 24/11/15

Spółdzielnia przedkłada otrzymaną informację od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie o zatwierdzonych nowych taryfach dla ciepła dostarczanego przez CEZ Skawina S.A. oraz ArcelorMittal Poland S.A.