• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Odwołanie zaplanowanych zebrań - 07/04/20

W związku z wprowadzeniem przez Premiera Rządu nowych zasad izolacji i kwarantanny w walce z koronawirusem, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w trosce o wspólne bezpieczeństwo odwołuje planowane zebrania członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach t.j.:

- w dniu 20.04.2020 r. zebranie członków zamieszkałych w nieruchomościach zlokalizowanych na Osiedlu Azory

- w dniu 21.04.2020 r. zebranie członków zamieszkałych w nieruchomościach zlokalizowanych na Osiedlu Prądnik Biały

- w dniu 23.04.2020 r. zebranie członków zamieszkałych w nieruchomości Mazowiecka 131, Kijowska 48