• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni - 31/08/17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”, w imieniu Rady Nadzorczej, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 września 2017 roku.

na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”,  30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać:

- drogą e-mailową pod adresem spoldzielnia@krakus.net.pl

- drogą telefoniczną pod numerami  telefonu 12 630 23 06 lub12 630 23 01