• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. - 20/09/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie w imieniu Rady Nadzorczej

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 września 2018 roku na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”, 30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać:

- drogą e-mailową pod adresem spoldzielnia@krakus.net.pl

- drogą telefoniczną pod numerami  telefonu 12 6302306 lub 12 6302301