• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

oferty na ubezpieczenie mienia Spółdzielni - 31/08/17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zaprasza  do złożenia oferty kompleksowego ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni na rok 2018.

Prosimy o uwzględnienie w ofercie doświadczenia firmy w ubezpieczaniu majątku i odpowiedzialności cywilnej spółdzielni mieszkaniowych.

Oferty należy składać w terminie  do dnia 29 września 2017 roku na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”, 30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12.

Dodatkowe informacje, niezbędne do przygotowania oferty  można uzyskać:

-  drogą e-mailową pod adresem  spoldzielnia@krakus.net.pl

-  drogą telefoniczną  pod numerami  telefonu 12 6302301 lub 12 6302306