• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

oferty na utrzymanie czystości i ochronę - 12/11/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że poszukuje firm świadczących usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz ochrony mienia, zainteresowanych utrzymaniem czystości i ochroną biurowca przy ul. Świętokrzyskiej 12.

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt tefefoniczny z Administratorem biurowca tel. 12/ 630 24 23