• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy - 05/10/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”  ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:
Zadanie 1. Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawodzie 7 w Krakowie 
Zadanie 2Wykonanie szlifowania lastrika na klatkach schodowych w budynku przy ul. Palacha 15 w Krakowie

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34, bądź zostanie ona przesłana drogą mailową.

Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12/630 24 24; 12/630-23-34

lub 12/630 23 17 codziennie w dni robocze w godzinach 08:00 do 13:00

mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl

Składanie ofert oraz wpłata wadium do dnia 10.10.2018 r. włącznie.