• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenia o postępowaniach przetargowych - 07/03/18

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ul. Świętokrzyska 12,  30-015 Kraków

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1. Remonty dźwigów:

Zadanie 1.1. Remont dźwigu 500 kg – wymiana kabiny, ramy, przeciwwagi, ogranicznika prędkości kpl., zespołu napędowego, drzwi szybowych, pionowanie prowadnic w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 22 w Krakowie

Zadanie 1.2. Remont dźwigu 500 kg – wymiana kabiny, ramy, przeciwwagi, ogranicznika prędkości kpl., zespołu napędowego, drzwi szybowych, pionowanie prowadnic w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 24 w Krakowie”

Zadanie 1.3. Remont dźwigu w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie”

Zadanie 2.

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Stachiewicza 40A w Krakowie

Zadanie 3.

Wykonanie remontu  murków wraz z ich skróceniem przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Bursztynowej 3

Zadanie 4.

Remont balkonów p.poż. wraz z likwidacją drzwi i położeniem płytek oraz malowaniem klatki schodowej

i korytarzy w budynku przy ul. Różyckiego 6 w Krakowie

Zadanie 5.

Malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 22 w Krakowie

Zadanie 6.

Wykonanie remontu  balkonów  budynku  przy ul. Stachiewicza 35 w Krakowie

Zadanie 7.

Wykonanie remontu  pokrycia dachu wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Palacha 9 w Krakowie

Zadanie 8.

Wykonanie remontu  pokrycia dachu  budynku  przy ul. Stachiewicza 40 w Krakowie

Zadanie 9.

Wykonanie remontu  pokrycia dachu maszynowni trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kijowskiej 48 oraz uszczelnienie dachu wzdłuż attyk i przy kominach wraz z wymianą wyłazów dachowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mazowieckiej 131 w Krakowie

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro,

po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34, bądź zostanie ona przesłana drogą mailową

Informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12 63 02 424; 12 63 02 317 lub 12 63 02 334 codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00;

mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl