• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenia o przetargach - 07/01/20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”  ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1. Przetarg na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej – WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” przy ul. Różyckiego 7

Zadanie 2. Przetarg na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej – WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” przy ul. Gnieźnieńskiej 26

Zadanie 3. Przetarg na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej – WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” przy ul. Chełmońskiego 4

Zadanie 4. Przetarg na wykonanie malowania klatki schodowej i korytarzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Stachiewicza 35B w Krakowie

Zadanie 5. Przetarg na wykonanie remontu tarasu wejściowego od strony wschodniej  budynku na os. Niepodległości 3A w Krakowie

Zadanie 6. Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku biurowego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie – Etap II: elewacja wschodnia, północna i południowa

Zadanie 7. Wdrożenie systemu jednego klucza w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”

Zadanie 8. Wykonanie przeglądów 5-letnich stanu technicznego w budynkach stanowiących zasoby SM „Krakus” w Krakowie

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 - II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34, bądź zostanie ona przesłana drogą mailową

Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12/630-24-24; 12/630-23-34; 12/630-24-21 lub 12/630-23-17 codziennie w dni robocze w godzinach 08:00 do 13:00

mail: spoldzielnia@krakus.net.pl

Wpłata wadium oraz składanie ofert do dnia 28.01.2020 r. włącznie