• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenie o konkursie ofert na konserwacje dźwigów - 04/12/19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”  ogłasza konkurs ofert  na wykonanie bieżącej konserwacji dźwigów osobowych w  budynkach mieszkalnych stanowiących zasoby SM „Krakus” w Krakowie”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przetargu oferenci mogą odbierać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12,  pok. 218, II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania, telefon nr 12/630-23-34.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni tj.: ul. Świętokrzyska 12 (II p. pok. 203) w Krakowie,  w terminach i trybie określonym w SIWZ tj. do dnia 08.01.2020r. do godz. 1000.

Informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „Krakus”

tel.:  12 / 6302-424 lub 12/6302-334 codziennie w dni robocze  w godz. 800 do 1300

mail : spoldzielnia @krakus.net.pl