• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenie o postępowaniach przetargowych - 09/01/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

                                   Na dzień 28.01.2019 r.

Zadanie 1. Przetarg na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jaremy 1-15

Zadanie 2.  Przetarg na wykonanie malowania klatki schodowej i korytarzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Stachiewicza 40 w Krakowie

Zadanie 3. Przetarg na wykonanie malowania klatek schodowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Radzikowskiego 72 w Krakowie   

Zadanie 4. Przetarg na wykonanie malowania klatki schodowej i korytarzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Stachiewicza 35B w Krakowie

Zadanie 5. Przetarg na wykonanie malowania klatek schodowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mazowieckiej 131 w Krakowie

                                   Na dzień 29.01.2019 r.

Zadanie 6. Wykonanie remontu pokrycia dachu i kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stachiewicza 40A w Krakowie

Zadanie 7.  Przetarg na wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Palacha 7 w Krakowie

Zadanie 8. Przetarg na wykonanie malowania dachu budynków przy ul. Legnickiej 24

i 24A w Krakowie  

                                   Na dzień 30.01.2019 r.

Zadanie 9. Przetarg na wykonanie remontu chodnika dla nieruchomości przy  ul. Stachiewicza 35 w Krakowie

Zadanie 10. Przetarg na wykonanie remontu chodnika dla nieruchomości przy ul. Legnickiej 24

Zadanie 11. Przetarg na wykonanie remontu chodnika przy budynku Zawodzie 3 w Krakowie wzdłuż ul. Szafirowej

Zadanie 12. Przetarg  na wykonanie remontu murków wraz z ich skróceniem przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul Bursztynowej 3 - klatki nr 5 do 8

Zadanie 13. Przetarg na wykonanie szlifowania lastrika na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Palacha 15, Stachiewicza 40, Różyckiego 6 w Krakowie              

Zadanie 14. Przetarg na wykonanie remontu balkonów budynku przy ul. Pachońskiego 28 w Krakowie

Zadanie 15. Przetarg na wykonanie remontu elewacji północno-zachodniej budynku biurowego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie

                                   Na dzień 31.01.2019 r.

Zadanie 16. Przetarg na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej – WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” przy ul. Różyckiego 5

Zadanie 17.  Przetarg na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Pachońskiego 28 w Krakowie    

Zadanie 18. Przetarg na wykonanie remontu dźwigu  osobowego w biurowcu SM „Krakus” w Krakowie przy ulicy Świętokrzyskiej 12 - dźwig 750 kg

Zadanie 19. Przetarg na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach nieruchomości pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34, bądź zostanie ona przesłana drogą mailową

Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12/630 24 24; 12/630-23-34

lub 12/630 23 17 codziennie w dni robocze w godzinach 08:00 do 13:00

mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl

Składanie ofert oraz wpłata wadium :

- do przetargów na dzień 28.01.2019 r. - do dnia 24.01.2019 r. włącznie

- do przetargów na dzień 29.01.2019 r. - do dnia 28.01.2019 r. włącznie

- do przetargów na dzień 30.01.2019 r. - do dnia 29.01.2019 r. włącznie

- do przetargów na dzień 31.01.2019 r. - do dnia 30.01.2019 r. włącznie