• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenie o postępowaniach przetargowych - 21/02/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”  ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1. Przetarg na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej – WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” przy ul. Gnieźnieńskiej 26

Zadanie 2. Przetarg na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej – WLZ-ów w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” przy ul. Chełmońskiego 4

Zadanie 3. Przetarg na wykonanie remontu tarasu wejściowego od strony wschodniej  budynku na os. Niepodległości 3A w Krakowie

Zadanie 4. Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku biurowego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie – Etap II: elewacja wschodnia, północna i południowa

Zadanie 5. Wykonanie malowania pokrycia dachu wraz z remontem kominów w budynkach przy ul. Białoprądnickiej 34 i 34A w Krakowie

Zadanie 6. Wykonanie malowania pokrycia dachu wraz z remontem kominów budynku przy ul. Białoprądnickiej 34B w Krakowie

Zadanie 7. Wykonanie malowania pokrycia dachu wraz z remontem kominów budynku przy ul. Białoprądnickiej 34C w Krakowie

Zadanie 8. Wykonanie remontu parkingu utwardzonego dla budynku przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie

Zadanie 9. Wykonanie przeglądów 5-letnich stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach stanowiących zasoby SM„Krakus” w Krakowie

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218, II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34, bądź zostanie ona przesłana drogą mailową

Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „Krakus” tel.: 12/630-24-24; 12/630-23-34

12/630-24-21 lub 12/630-23-17 codziennie w dni robocze w godzinach 08:00 do 13:00

mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl

 

Wpłata wadium do dnia 11.03.2020 r. włącznie

Składanie ofert do dnia 12.03.2020 r. włącznie