• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenie o przetargach - 18/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”  ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1. Wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stachiewicza 35 w Krakowie

Zadanie 2. Wykonanie remontu  pokrycia dachu maszynowni trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kijowskiej 48 oraz uszczelnienie dachu wzdłuż attyk i przy kominach wraz z wymianą wyłazów dachowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy                 ul. Mazowieckiej 131 w Krakowie 

Zadanie 3. Świadczenie poniżej wymienionych usług w budynku mieszkalnym wielorodzinnym                   przy ul. Mazowieckiej 131 oraz Kijowskiej 48 w Krakowie

- utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- oczyszczanie i odśnieżanie chodników, parkingów i dróg wewnętrznych

- innych usług

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Ad 1., Ad 2. oraz zakres dla firmy sprzątającej - Ad 3. oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34 lub zostanie ona przesłana drogą mailową

Informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus”

tel: 12/630 24 24; 12/630-23-34 - Ad 1., Ad 2.

tel: 12/630 23 20; 12/630-23-21 - Ad 3.

codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00;

mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl

 

Składanie ofert oraz wpłata wadium (dotyczy Ad 1., Ad 2.) do dnia 09.05.2018 r. włącznie.