• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Ogłoszenie o przetargach - 09/05/23

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”  ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków

ogłasza  przetargi  nieograniczone dwustopniowe na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1:   REMONT BALKONÓW w BUDYNKU PRZY ul. PACHOŃSKIEGO 28 w KRAKOWIE - BALKONY MIESZKAŃ nr: 1, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Zadanie 2:   REMONT KLATKI SCHODOWEJ i KORYTARZY w BUDYNKU PRZY ul. RÓŻYCKIEGO 5 w KRAKOWIE

Zadanie 3:   REMONT CZĘŚCIOWY DACHU BUDYNKU PRZY ul. GNIEŹNIEŃSKIEJ 26 w KRAKOWIE W ZAKRESIE REMONTU KORYTA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN i REMONTEM DACHU MASZYNOWNI

Zadanie 4:   WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZECIWOBLODZENIOWEJ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH w BUDYNKU przy ul. RADZIKOWSKIEGO 72 w KRAKOWIE

Zadanie 5:   WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZECIWOBLODZENIOWEJ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH w BUDYNKU przy ul. JAREMY 1-15 w KRAKOWIE

Zadanie 6:   WYKONANIE REMONTU DACHU i KOMINÓW W BUDYNKU PRZY ul. STACHIEWICZA 40a w KRAKOWIE

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oferenci mogą odbierać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu, tel.: 12 630 23 34, bądź zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną po zgłoszeniu telefonicznym lub na adres: spoldzielnia@krakus.net.pl .

Szczegółowych informacji udziela  Dział Techniczno-Administracyjny SM „Krakus”   tel.: 12 630 23 17 lub 12 630 24 24

codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 13.00.

e-mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl

Wpłata wadium do 24.05.2023 r.

Składanie ofert do 25.05.2023 r.