• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenie o przetargach nieograniczonych dwustopniowy - 04/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”  ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:
Zadanie 1.

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Stachiewicza 40A w Krakowie
Zadanie 2.

Remont balkonów p.poż. wraz z likwidacją drzwi i położeniem płytek oraz malowaniem klatki schodowej i korytarzy w budynku przy ul. Różyckiego 6 w Krakowie
Zadanie 3.

Malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 22 w Krakowie

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34, bądź zostanie ona przesłana drogą mailową

Informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12/630 24 24; 12/630-23-34

lub 12/630 23 17 codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00;

mail SM Krakus:spoldzielnia@krakus.net.pl

Składanie ofert oraz wpłata wadium do dnia 18.04.2018 r. włącznie.