• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH DWUSTOPNIOWYCH - 22/08/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1. Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawodzie 7 w Krakowie

Zadanie 2.  Wykonanie szlifowania lastrika na klatkach schodowych w budynku przy ul. Palacha 15 w Krakowie

Zadanie 3.  Wykonanie remontu chodnika przy budynku - ul. Palacha 15 w Krakowie

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy    ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania                tel. 12/630-23-34, bądź zostanie ona przesłana drogą mailową

Szczegółowych informacji udzielają: Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus”                                         tel: 12/630 24 24; 12/630-23-34  lub 12/630 23 17 codziennie w dni robocze w godzinach 08:00 do 13:00

e-mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl

Składanie ofert oraz wpłata wadium do dnia 05.09.2018 r. włącznie.