• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenie o przetargach nieograniczonych dwustopniowych - 24/04/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Krakus”  ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1. Przetarg na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jaremy 1-15

Zadanie 2Przetarg na wykonanie malowania klatki schodowej i korytarzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Różyckiego 4 w Krakowie

Zadanie 3Przetarg na wykonanie remontu elewacji północno-zachodniej budynku biurowego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34 lub zostanie ona przesłana drogą mailową.

Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12/630 24 24; 12/630-23-34; 12/630 23 17 lub 12/630 24 21

codziennie w dni robocze w godzinach 08:00 do 13:00

mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl

Wpłata wadium do przetargów do dnia 20.05.2019 r. włącznie

Składanie ofert do przetargów do dnia 21.05.2019 r. włącznie