• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Ogłoszenie o przetargu dwustopniowym - 23/03/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót :
1. „Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji wentylacyjno-spalinowych w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie”.
2. „Wykonanie naprawy dachu dla budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 3 w Krakowie”.
3. „Wykonanie remontu balkonów mieszkań budynku przy ulicy Pachońskiego 28 w Krakowie”.
4. „Wykonanie daszków wiatrołapów klatek schodowych budynku przy ul. Pachońskiego 28 w Krakowie”.
5. „Wykonanie malowania klatek schodowych, korytarzy w budynkach mieszkalnych przy ul. Białoprądnickiej 34B oraz Stachiewicza 35 w Krakowie”.
6. „Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ-ów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 22,24,26 w Krakowie”. 
7. „Wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynku biurowym przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie”.
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 70 zł + VAT oferenci mogą zakupić w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34 i po przedłożeniu kopii wpłaty opłaty za SIWZ.
Opłatę za SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni, tj. Bank Pocztowy SA o/o w Krakowie nr 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010
Informacji udzielają:
Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12 63 02 424 lub 12 63 02 334 codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00;